Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12643
Title: Diasporada Bir Kürt Müzisyen Nizamettin Ariç
Other Titles: A Kurdish Musician In The Diaspora Nizamettin Ariç
Authors: Karahasanoğlu, Songül
Avcı, Ebru
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Nizamettin Ariç
Diaspora
Kürtler
Müzik politikaları
Müzik tercihi
Müzik türü
Müzikte değişim
Music
Nizamettin Ariç
Diaspora
Ethnic music
Kurdish
Music policies
Music preference
Sorts of music
Music exchange
Issue Date: 2013
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Hazırlanan bu çalışma bir Kürt Müzisyeni olan Nizamettin Ariç'in müzik kariyeri, yorumundaki diasporik yansımalar ve tanık olduğu dönemlerdeki müzikal değişimleri konu alır. Ariç, 1956'de Ağrı'da doğdu, Erivan Radyosu, ağabeyi Cemal Ariç ve yöresinde Kürt Müziği geleneğini icra eden dengbêjleri dinleyerek büyüdü. Ariç, 1971 yılı sonlarında ailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti ve liseyi burada bitirdi. 1976'da TRT Ankara Radyosu'na girdi ve profesyonel müzik hayatına başladı. 15.05.1979'da diğer TRT Sanatçıları ile katıldığı bir konserde söylediği Kürtçe eserden dolayı TCK'nın 31.03.1991'de terörle mücadele kanunu olarak değiştirdiği 141/1 ve 142/1 fıkralarına istinaden 5-15 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı. 1981'de önce Suriye'ye oradan da Almanya'ya gitti ve otuzüç yıldır Almanya'da yaşamaktadır. Hazırlanan bu çalışma; Ariç'in Türkiye ve Almanya'daki müzik kariyeri ve albümleri hakkında analizleri içerir. Anahtar kelimeler: Nizamettin Ariç, Kürt Müziği, Diaspora, Dengbêj, Dengbêjlik Geleneği.
This work being prepared is to be about Kurdish musician Nizamettin Ariç's career, diasporic reflection of his remark and his musical changes at the times he has been witness. Nizamettin Ariç's remark in one sense is a musical mirror of the years he lived both in Turkey and Germany. Nizamettin Ariç was born in Ağrı in 1956. During his childhood in Ağrı, Nizamettin Ariç has began to educate himself by listening Yerevan Radio Station, his brother Cemal Ariç and Kurdish Music Custom performers Dengbejs. Nizamettin Ariç has moved to Ankara with his family at the end of 1971 and studies high school in Ankara. In year 1976, he joined TRT Ankara Radio and started his professional music life. He was arrested at 15 April 1979 because of a Kurdish song he sang in a concert. Due to this Kurdish performance, he was found guilty regarding to TCK (Turkish Punishment Law) 141/1 and 142/1 paragraphs -which changed to Anti-Terror Law at 31 March 1991- and received imprisonment for 5-15 years. He has been living in Germany for 33 years. Keywords: Nizamettin Ariç, Kurdish Music, Diaspora, Dengbêj, Dengbêj Tradition
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/12643
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
405011010.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.