Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12634
Title: Polifonik Kompozisyonda Usûl Ve Aruz
Other Titles: Aruz And Usul In Polyphony Composition
Authors: Yavuzoğlu, Nail
Nevşehirli, Murat Semih
278677
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Aruz vezni
Müzik
Polifoni
Ses sistemleri
Türk müziği
Usul
Çok sesli müzik
Prosody poet
Music
Polyphony
Sound systems
Turkish music
Rhytm
Polyphonic music
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Türk Müziği, İslamiyet öncesinde ve sonrasında, melodik karakter olarak tek çizgili (homophony) bir yapıya sahiptir. Ancak, İslamiyet sonrası, karakterine usul ve aruz, başka bir deyişle îkâ kavramlarını alması ile birlikte, dinamiğini, kendi içerisinde var olan çok çizgili ritmik (polyrhytmic) yapısıyla sağlamıştır. Farklı bir deyişle, bu ritmik yapılar, birbirlerinin karakterlerinden türetilmişler ve aynı zamanda birbirlerinden ayrı bir sistemde çalışmaktadırlar. Dolayısı ile bu farklı ritmikler, polifonik bir kompozisyonda ayrı çizgilerde düşünülebilirler. Bu çalışmada, bu farklı ritmik öğelerinin, polifonik yapıda şekilleri incelenmiş, ve bu şekillerin, polifonik kompozisyonda kullanımına dair önermeler ortaya sürülmüştür
Before Islamic Religion, Turkish music developed on a single line. However, after Islamic Religion, by starting to use ?usul? and ?aruz? in other words ?ikâ?, Turkish music gained its dynamic with its own polyrhytmic structure. These rhythmics which are constructed harmonically, are also different and independence rhythmics. In other words, these rhythmic structures are derived from each other?s characteristics, but they work in different systems. Consequently, these different rhythmic can be thought in a polyphonic composition on distinct lines. In this study, these different rhythmic elements are examined in polyphonic structure and arguments for usage of these rhythmic in polyphonic composition are minted
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12634
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415071018.pdf13.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.