Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12631
Title: Mardin Midyat’taki Süryanilerin Halkoyunları Ve Oyun Müzikleri
Authors: Kurtisoğlu, Bülent
Kurnaz, Senem
239046
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: The progress of Folklore and Music scientific and historical is such a phenomenon that reflects cultural values of the societies in the best way
transfers these into today?s life and still continues to do this transfer. The main task of our study is to remind everybody the colors which are almost forgotten distinguishing by extremely tiny details living in the very same geographical region and to make it available for use. Starting from the goal stated above
first written literature was scanned through and later went into the field and tried to get in touch with living sources .Especially the traditional activities like wedding ceremonies
festivities
holidays and religions practices which are granting the continuity of the culture were recorded Wedding ceremonies
holidays (bayram ) and religious practices in Mardin ?Midyat region were recorded .Sources with the knowledge of folklore and music were prioritized to get in touch with . In order to serve to the very same goal
topics covered in this thesis which are aimed to pass folklore and folklore music of the Suryanies ` that have not been examined for long years
to the future generations. In Introduction the reason for selecting the topic to study and its expected value
scope of the study
the method used and tools are covered. In the Second Chapter the nation of the Suryanies and history of Suryanies? are examined. Movements and immigrations of Suryanies throughout the history
the geographic locations where they currently live and the most distinguished feature of them from the rest of the Anatolian population
the details of their religious practices are studied. In the Third Chapter
the written literature
plastic arts
winery and wine cultivation of the Suryanies culture which came from to history to nowadays are covered. In the Fourth Chapter social ? economic organizations and population structure of the Suryanies in Turkey are covered. In the Fifth Chapter folklore
folklore music and Suryanies? clothing which are the main goal of this study examined. Folklore and folklore music of the Suryanies?s interaction with the other cultures in the region
analysis of the folklore and explanation on it
the structure of the music and rhythm
wearing styles of men and women with supporting visual inputs are demonstrated. With this thesis we aim to recover folklore and folklore music of Suryanies which could be reached from dark into the daylight. We hope this thesis in which Suryani folklore and folklore music are studied
will be helpful for all the students and researchers by underlining our belief that none of the existing culture?s color let not fade out .
Müzik
Sosyoloji
Issue Date: 2009
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Halkoyunları ve Müzik bilimsel ve tarihsel süreçte, toplumların kültürel değerlerini en güzel şekilde yansıtan, geçmişten günümüze aktaran ve aktarmaya devam eden bir olgudur. Aynı coğrafya üzerinde beraber yaşayan halkları çok küçük ayrıntılarla birbirinden ayıran ebru renklerinden, unutulmak üzere olanları hatırlatıp, kullanıma sunmak araştırma görevlerimizin başında gelmektedir. Yukarıda belirlenen amaçtan yola çıkılarak araştırmada öncelikle yazılı literatür taranmış, daha sonra alan araştırmasına çıkılarak yaşayan kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. Özellikle kültürün devamlılığını sağlayan düğün, bayram ve ibadet törenleri kayıt altına alınmıştır. Mardin-Midyat'taki düğün, bayram ve ibadet törenleri kaydedilmiştir. Öncelikle halkoyunları ve müziklerini bilen kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaca hizmetle, Anadolu halklarından biri olan Süryani'lerin uzun yıllardır araştırılmamış olan halkoyunları ve oyun müziklerinin gelecek nesillere aktarılması için hazırlanan bu tezde konular şöyle sıralanmaktadır. Giriş bölümünde konunun ele alınmasındaki neden ve faydalarına, araştırmanın kapsamına, kullanılan metod ve araçların konularına değinilmiştir. İkinci bölümde, Süryani kavramı ve tarihi ele alınmıştır. Geçmişten günümüze yaşanan göçleri, şu anda yaşadıkları bölgeler ve Anadolu halklarından en ayırıcı özelliklerinin başında gelen ibadetlerinin ayrıntıları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, Süryani uygarlığının günümüze kadar taşınmış olan yazıları, edebiyatı, görsel sanatları, şarapçılık ve bağcılık konuları işlenmiştir. Dördüncü bölümde, Türkiye'li Süryani'lerin sosyo-ekonomik ve toplumsal yapısı, ekonomileri açıklanmıştır. Beşinci bölümde, araştırmanın temel amacını oluşturan halkoyunları, oyun müzikleri ve giyim kuşamları araştırılmıştır. Halkoyunlarının, oyun müziklerinin bölgedeki diğer kültürlerle etkileşimi, halkoyunlarının analiz ve anlatımı, müzik ve ritm yapıları, kadın-erkek giyim kuşamları görsel ögelerle desteklenerek sunulmuştur. Bu araştırma ile Türkiye'de unutulmak üzere olan Süryani halkoyunları ve oyun müziklerinin ulaşılabilen kısmı gün yüzüne çıkarılmak istenmiştir. Pekçok kültürün renginin solmaması gerektiğini vurgulayarak, Süryani halkoyunları ve oyun müziklerinin incelendiği bu yüksek lisans tezinin tüm öğrenci ve araştırmacılara faydalı olmasını diliyoruz.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12631
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406011014.pdf5.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.