Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12622
Title: Trabzon Halk Müziğinde Ritmik Yapıların İncelenmesi
Other Titles: Study of rhythmic origin of folk music in Trabzon
Authors: Terzi, Cihangir
Cihanoğlu, Yıldıray
253849
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Halk müziği
Ritm
Trabzon
Türk halk müziği
Music
Folk music
Rhythm
Trabzon
Turkish folk music
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Trabzon Halk Müziğinde Ritmik Yapıların İncelenmesi? adlı bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, ritim, metrum, ölçü sayısı, tanımlamaları ile birlikte, bölge türkülerinin usûl yapısı ve metrik yapısı incelenerek, çeşitli akademisyen ve müzik insanlarının konuyla ilgili görüşlerine yer verilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümlerde, TRT arşivinden alınan, özel arşivlerden alınarak notalanan, derlenen notalarla metrik ve ritmik saptamalar yapılmış, tablo ve şekillerle örnekler sınıflanarak gösterilmiş, serbest, karma yapılar, tempo ve ezgi yapılarıyla ilgili ritmik analiz ve tespitler yapılarak sonuca varılmıştır. Son bölümde, çalışmada incelenmiş Trabzon türküleri şekillerle gösterilmiştir.
The ?Study of Rhythmic Origin of Folk Music in Trabzon? consists of four chapters. In the 1st chapter, definition of rhythm, metrum, number of measurement and as well as the form and metric form of the regional songs have been analyzed, and also opinions of various academicians and musicians have been presented. In the 2nd and 3rd chapter, some metric and rhythmic identification has been made with the notes collected from TRT and special archives, and the obtained samples are classified and shown with tables and figures and the conclusion has been reached after having made rhythmic analysis and determination about free, composite form and as well as tempo and melodic composition. In the last chapter, Trabzon?s folksongs examined in this study have been shown with figures.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12622
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
405931002.pdf27.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.