Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12616
Title: Bosphorus Topluluğu’nun 1985-2000 Yılları Arasında Türkiye Ve Yunanistan’daki Etkileri
Other Titles: The Effects Of Bosphorus Ensemble In Turkey And Greece Between 1985-2000
Authors: Sarı, Gözde Çolakoğlu
Bayram, Erhan
286609
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Bosphorus Topluluğu
Müzik toplulukları
Türk müziği
Türk-Yunan ilişkileri
Türkiye
Yunanistan
Music
Bosphorus Ensemple
Music ensembles
Turkish music
Turkish-Greek relationships
Turkey
Greece
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği programında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı, Bosphorus Topluluğu'nun 1985 yılında kurulduktan sonra, çağdaş Bosphorus ismi ile yeni bir oluşuma geçene kadar yaşanan süreç içerisinde, Yunanistan ve Türkiye'deki etkilerini incelemektir. Bu tez çalışmasında uygulanan yöntemler paralelinde, Bosphorus Topluluğu'nun Türk Müziği tarihinde ne denli önemli bir konumu olduğu vurgulanmaya çalışılmış; çok geniş bir zaman aralığı içerisinde unutulmaya yüz tutmuş, ortak kültürel mirasımızın temel taşlarını oluşturan Türk Müziği repertuarından sundukları başarılı icralar, tekrar kayıt altına alınmaya çalışılmıştır.
This study was presented as a master?s thesis to the Turkish Music department of Istanbul Technical University?s Social Sciences Institute. It consists of four chapters and its objective is to analyze the cultural repercussions of the musical group the Bosphorus Ensemble in Greece and Turkey in the period following the group?s foundation in 1985 up to its recent restructuring under the name Contemporary Bosphorus. Along its dual methodology, this thesis seeks to stress the utmost importance of Bosphorus Ensemble in the history of the Turkish music. Accordingly, an effort has been undertaken to collect and rerecord their successful musical executions of nearly forgotten works from the Turkish musical repertory, which constitute the keystones of our common cultural heritage in a long time span.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12616
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415091025.pdf54.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.