Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12609
Title: Ahmet Gazi Ayhan’ın Hayatı Ve Sanat Hayatı
Authors: Şenel, Süleyman
Kaymakçıoğlu, Nimet Bülbül
253855
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Biyografi
Müzik
Ahmet Gazi Ayhan
Biyografi
Ezgi
Halk müziği
Türk halk müziği
Türküler
Biography
Music
Ahmet Gazi Ayhan
Biography
Intonation
Folk music
Turkish folk music
Folk songs
Issue Date: 2009
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Kayserinin (1921) Endürlük köyünde doğan Ahmet Gazi Ayhan, folklorumuzda önemli bir yeri olan Türk Halk Müziğimize sazıyla, sesiyle ve birikimleriyle eşsiz değerler katmış; yöresinin ezgilerini tarihsel ve kültürel birikimini, ustaca kullandığı sazıyla ifade etmiş usta bir sanatçıdır. Yöresinin türkülerini derlemesi ve yorumlamasının yanıısıra sanatkâr kişiliğiyle birçok önemli ezgiye de imza atmıştır. Bu halk sanatçısının hayatı, sanatçı kişiliği ve sanatını icra etmek için verdiği mücadeleler birçok şahidin diliyle tarihin unutulan sayfalarından çıkartılarak söz konusu olan bu tezin sayfaları arasına girmiştir. Bu tez, bir yönüyle de; 09 şubat 1987 yılında hayata gözlerini kapatan Ahmet Gazi Ayhan'a ait dünün bilgi ve belegelerini gelecek nesillere taşımayı amaçlayan bir hayat öyküsüdür.
Mr. Ahmet Gazi Ayhan was born in Endürlük village in Kayseri, he also has been contributed the unique values by his instrument (saz) and his knowledge level of the sound to our Turkish folk music which is an important place in our folklore. He has been expressed in the instrument has a subtle ,historical and cultural background of his region melodies,moreover, order in this regard have reached virtuoso competence. In addition to the collection and interpretation of the local folk songs also signed many important & popular melodies with his artistry personality. This thesis, in one of it?s aspects, is a life story which aims to carry the information and documents to future generations about Ahmet Gazi Ayhan who passed away on 09th February 1987.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12609
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415971010.pdf11.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.