Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12597
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞenel, Süleymantr_TR
dc.contributor.authorKöse, Ali Salihtr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2017-01-19T12:06:49Z-
dc.date.available2017-01-19T12:06:49Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12597-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010en_US
dc.description.abstract20 Eylül 1918 tarihinde yayın hayatına başlayan Akşam Gazetesi, yaşayan en eski gazetedir. O günün şartları düşünülecek olursa Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal mücadeleye destek veren ve modern Cumhuriyet'in yenilik ve değerlerine sahip çıkan Akşam Gazetesi, Türk basın tarihinde özel bir yere sahiptir. Kurucuları; Kâzım Şinâsi [Dersan], Necmettin [Sadak] ve Ali Naci [Karacan]'dır. Daha sonra Falih Rıfkı Atay'ın dördüncü ortak olarak katılımı gazeteyi hem maddi açıdan rahatlatmış hem de daha güçlü hale getirmiştir. Akşam Gazetesi bir fikir gazetesidir. Dönemin hassasiyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun tasarımı, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan politikası emsalleri arasında hemen göze çarpmaktadır. Akşam Gazetesi o dönemde, basın hayatında önemli bir boşluk doldurmaktaydı. I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı basını, halka yeteri kadar bilgi ve haberi vermeye muktedir değildi. Başlangıçta fikir gazetesi olarak kurulan bu gazete, Türk kültürüne olduğu kadar, Türk müziğine de (yöneticileri etkilemesi bakımından da) önemli katkılarda bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractNewspaper Akşam is the oldest newspaper of Turkey. This newspaper started publication in 20th September 1918. Considering the circumstanmces during the ındepedence War Akşam Newspaper supported the National struggle and stood as a protector of the novelties and values of the Republic and has a special place in the Turkish press history. Its founders are Kazım Şinasi [Dersan], Necmettin [Sadak] and Ali Naci [Karacan]. Further on the participation of Falih Rıfkı Atay facilitated the paper as to money matters and also made it stronger further. Newspaper Akşam is a newspaper of thought. Its design favorable to sensitivities and needs of the period, its policy protecting the Republican values is catching the eyes at once among its similars. Newspaper Akşam in that period was filling an importante vacancy in Press life. The Ottoman Press was not able to give enough information and news to the public during Word War I. Established at first as a newspaper of opinion, it is understood that this newpaper made important contributions to Turkish music as much as Turkish culture.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBibliyografyatr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectAkşam gazetesitr_TR
dc.subjectBibliyografyatr_TR
dc.subjectGazetelertr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectMüzik yazılarıtr_TR
dc.subjectBibliographyen_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectAkşam newspaperen_US
dc.subjectBibliographyen_US
dc.subjectNewspapersen_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectMusic publishedsen_US
dc.title“Akşam (1929-1940)” Gazetesinde Yer Alan Müzik Yazilari Açiklamali Bibliyoğrafyasitr_TR
dc.title.alternativeThe explanatory bibliography of articles and news etc. abaut music which issued on the newspaper Akşam (1929-1940)en_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Music en_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415971008.pdf4.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.