Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12586
Title: Kelkit Vadisi Bölgesinde Görülen Beş Zamanlı Halk Oyunları Ezgilerinin Melodik Ve Ritimsel Yapılarının Örnekler İle İncelenmesi
Other Titles: Investigation With Samples Of Kelkit Valey Region’s Folk Dance Musics Whic Playing Five Beats Rhythmic Structure
Authors: Uzunkaya, Eyüp
Albayrak, Mustafa
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Dans
Davul
Ezgi
Gümüşhane-Kelkit
Halk oyunları
Kelkit Vadisi
Ritm
Horn
Music
Dance
Drum
Intonation
Gümüşhane-Kelkit
Folk dances
Kelkit Valley
Rhythm
Horn
Issue Date: 2012
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışma, halk oyunlarının hala yaşatıldığı Kelkit Vadisi Bölgesi olarak geçen 5 il (Erzincan, Giresun,Gümüşhane,Sivas,Tokat) ve bu illere bağlı 11 ilçelerini (Kelkit, Şiran, Suşehri,Akıncılar, Çamoluk, Gölova, Şebinkarahisar, Koyulhisar, Refahiye, Alucra, Reşadiye) kapsamaktadır. Kelkit Vadisi Bölgesi Halk Oyunları hakkındaki çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu sebeple tezin içeriğinde ?Kelkit Vadisi Bölgesi Halk Oyunları ezgilerinden 5(3+2) zamanlı olanların notayla tespiti, ?Oyun müziklerinin ezgi ve ritim bakımından incelenmesi? yer alacaktır.. Bu çalışmadaki amaç geçmişten günümüze kadar gelmiş bu ezgilerin tespit edilmesi, bu oyunların müziklerinin ve ritimlerinin notaya alınarak arşivlenmesidir. Bölge geneline bakıldığında oyun oynama geleneğinin canlı olarak yaşadığı gözlemlenmiştir.Oyun kültürünün, köyün büyükleri tarafından günümüze kadar bozulmadan yaşatılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir.
This study contains what still kept alive the folk dances of the 5 cities (Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas, Tokat) and 11 districts (Kelkit, Şiran, Suşehri, Akıncılar, Çamoluk, Gölova, Şebinkarahisar, Koyulhisar, Refahiye,Alucra,Reşadiye) in Kelkit Valley. Studies are very less about folk dances of Kelkit Valey for this reason, the content of the thesis "Prescott Valley Region Folk melodies 5 (3 +2)-time detection of those note you," Play music in terms of melody and rhythm analysis "will take place . Purpose of this study was to identify these melodies come from the past to the present day, taking note of these games archiving music and rhythms. Looking at the region as a vibrant living tradition of playing games observed .. Game culture, by the elders of the village to the present day observed in intact to try to keep it alive.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/12586
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406951003.pdf3.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.