Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12578
Title: 0 – 5 Yaş Arası Çocuklarda Müzikli Oyunların Gelişime Etkisi
Other Titles: The Effect Of Musical Plays On 0-5 Years Child Development
Authors: Altınölçek, Haşmet
Kaya, Nihan Duygu
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Gelişim
Müzik
Oyun
Development
Music
Child Development
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: İnsan yaşamında ilk çocukluk dönemi çok önemli bir dönem kabul edilmektedir. Psikologlar tarafından incelenen ve doğrulanan bulgulara göre ilk çocukluk dönemi, yetişkinlik dönemindeki kişiliğinin oluşmasında temel oluşturur. Dünyanın birçok bölgesinde, 0-5 yaş arası eğitime ağırlık verilmeye başlandığı ve bu konuyla ilgili dünya genelinde birçok ülkede gelişim ve oyun okulları açıldığı görülmektedir. Son yıllarda çok hızlı yaygınlaşmaya başlamış olan çocuk gelişim ve oyun okullarının en önemlilerinden biri de Gymboree Play&Music okuludur. Çocuğun gelişim hızının belirlenebilmesi, geliştirilebilmesi ve pozitif yönde ilerlemesi amaçlanarak hazırlanan gelişim destekleyici oyun programları, farklı okullarda farklı kuramlar ve yöntemler kullanılarak düzenlenmektedir.
It is admitted that early childhood is fundamental period in human life. According to the fact that is thoroughly investigated and verified by the psychologist, personality formed in the adulthood is based on the one?s early childhood. It is clear that the education of the 0-5 year old child is emphasized and child development schools are founded in the worldwide related with this subject. One of the most important of these expanding schools in the last years is Gymboree Play & Music. Play programs supporting child development are organized in different schools by using different methods and theories.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12578
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415071015.pdf3.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.