Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12518
Title: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliği Sürecinde Dinin Rolü: Bir Engel Mi?
Other Titles: The Role Of Religion In Turkey’s Accession To Eu: An Obstacle?
Authors: Gözaydın, İştar
Ertürk, Gizem
331922
Siyaset Çalışmaları
Political Studies
Keywords: Siyasal Bilimler
Avrupa Birliği
Din
Din-siyaset ilişkileri
Müslümanlık
Sekülerizm
Tam üyelik
Türkiye
Uyum süreci
Yumuşak güç
İslam dini
Issue Date: 2013
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu tezde cevaplanmaya çalışılan temel soru şudur: ?Türkiye, çoğunluğu Müslüman olan nüfusu ile Avrupa Birliği?ne üye olabilir mi?? Sonuç olarak, bu tez dinin tek başına Türkiye?nin AB?ye üyelik sürecinde bir engel teşkil etmeyeceğini savunmaktadır. Entegrasyon, basmakalıp algıların değişmesiyle mümkün olabilir. Örnekse, ?Türkiye çoğunluğu Müslüman olan nüfusuyla Avrupa Birliği?ne üye olabilir mi?? gibi hâkim soruların yerini ?Avrupa Birliği, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyle birlikte yaşamayı ister mi?? almalıdır. Anahtar Kelimeler: Politika, Din, yumuşak Güç, Avrupa, Sekülarizm
The main question tried to be answered in the thesis is ?Can Turkey be a member of the European Union with a Muslim majority?? The thesis reaches a conclusion investigating if there is a possibility of integration. The main argument is that religion all by itself could not be an obstacle in Turkey?s accession to the European Union. Integration can occur with changing stereotyped perceptions. To illustrate, dominant questions, such as ?Does Turkey maintain membership to the European Union with its Muslim majority population??, should be changed into ?Does the European Union want to live together with a country which has a Muslim majority population on the condition that Turkey provide all criteria expected from a candidate state?? Keywords: Politics, Religion, Soft Power, Europe, Secularism
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/12518
Appears in Collections:Siyaset Çalışmaları Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
419091019.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.