Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12472
Title: Arrangements Of Selected Turkish Tunes For Early-elementary Piano Education
Other Titles: Başlangıç piyano eğitimi için düzenlenmiş Türk ezgileri
Authors: Aşkın, Cihat
Akbulut, E. Ceylan Ünal
277616
Müzik
Music
Keywords: Müzik
Ezgi
Eğitim
Halk müziği
Müzik
Müzik aletleri
Müzik eğitimi
Piyano
Çalgı eğitimi
Music
Intonation
Education
Folk music
Music
Musical instruments
Music education
Piano
Instrumental education
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Müzik eğitimi, özel anlamda da piyano eğitimi birçok yöntem ve bilimsel yaklaşımları içerisinde bulundurmaktadır. Bu tez, piyano öğrencileri için öncelikle Türkiye'de yazılmış, başlangıç repertuarları hakkında bilgi sahibi olmak adına planlanmış bir çalışmadır. Halk müziği ezgilerinin piyano için düzenlenmesi fikri tek bir ülkeye ait olmayıp, gerek piyano eğitimcileri gerek besteciler tarafından çalışmalar devam etmektedir. Bu anlamda yerel ezgi düzenleme çalışmalarının yanı sıra, çeşitli ülkelerin ezgilerinden oluşan albüm çalışmaları da incelenmiştir. Türk ezgilerinden oluşan bir başlangıç piyano metodu ihtiyacı ve isteği de anket ve görüşmelerin sonucunda ortaya çıkartılmıştır. Okul öncesi ve yetişkinler için hazırlanmış oniki adet Türk ezgi düzenlemelerinden oluşan parça önerilmiştir.
This thesis is written to elucidate the starter repertoires which were composed primarily in Turkey for ones who decide to become piano students. The idea of the arrangements of the local music tunes for the piano does not belong to one country. The context allows piano educators, composers and researchers to work on the matter. The interviews and questionnaires also exposed the need and desire of a beginner's piano method that is put together using Turkish tunes. Twelve arrangements of Turkish tunes are recommended for pre-school students as well as adults.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12472
Appears in Collections:Music Graduate Program - Doctorate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
409042003.pdf4.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.