Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12421
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCordan, Özgetr_TR
dc.contributor.authorDikeç, Işılaytr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2017-01-03T13:07:48Z-
dc.date.available2017-01-03T13:07:48Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12421-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013en_US
dc.description.abstractGünümüzde hızla artan nüfus, ulaşım-erişim güçlüğü, özellikle merkeze yakın bölgelerde arsalardaki değer artışı, doğal kaynakların azalması, enerji verimliliği gibi nedenler bizleri giderek sınırlı metrekarelerde yaşamaya zorlamaktadır. Dolayısıyla mimarlar, iç mimarlar, yapımcılar, uygulayıcılar ve kullanıcılar olarak konut mekanlarının daha esnek ve efektif kullanımına ihtiyaç duymaktayız. Bu kapsamda tez çalışması, küçük konut tasarımında işlevsellik bağlamında iç mekan esnekliği üzerine odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, santimetrekarelerin bile önemli olduğu küçük konutta karşılaşılan tasarım, uygulama ve kullanım aksaklıklarının önüne geçmek için esneklik, işlevsellik ve endüstrileşme ile ilgili kavramlar ve süreçleri inceleyerek, çalışmanın alan çalışmasını oluşturan NEF Flats Levent 163 Konut Projesi üzerinden konu ile ilgili yeni çözüm önerileri geliştirmektir.tr_TR
dc.description.abstractNowadays issues such as population growth, transportation and access difficulties, increase of value in land, reduction of natural resources, energy efficiency forces us to live in limited square meters. Therefore the users need more flexible and functional use of housing environments. In this context, this study will be focused on the interior flexibility of small scale housing in the context of functionality. This study emphasized to develop flexible components for producing flexible design solutions in every stage of design to determine defectiveness and to avoid negativeness, especially in small scale housing projects. Firstly, all related concepts and processes such as flexibility, functionality, adaptability and industrialization will be examined and then the new design solutions will be produced for the case of this study which is NEF Flats Levent 163 Housing Project.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectİç Mimari ve Dekorasyontr_TR
dc.subjectEsnekliktr_TR
dc.subjectKonuttr_TR
dc.subjectKonut tasarımıtr_TR
dc.subjectKüçük konutlartr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectİç mekan tasarımıtr_TR
dc.subjectİşlevselliktr_TR
dc.subjectInterior Design and Decorationen_US
dc.subjectFlexibilityen_US
dc.subjectDwellingsen_US
dc.subjectHousing designen_US
dc.subjectSmall dwelling houseen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectInterior designen_US
dc.subjectFunctionalityen_US
dc.titleKüçük Konutların İç Mekan Tasarımında İşlevsellik Bağlamında Esneklik: Nef Flats Levent 163 Örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe Interior Flexibility Of Small Scale Housing In The Context Of Functionality: A Case Of Nef Flats Levent 163en_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID331916tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentInterior Architectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418111009.pdf7.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.