Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12418
Title: İstanbul Şehir İçi Belediye Otobüslerinin Yolcu Odaklı İç Mekân Analizi Ve Değerlendirmesi
Authors: Şener, Hasan
Akar, Alper
265736
İç Mimari Tasarım
Interior Architectural Design
Keywords: Ulaşım
İç Mimari ve Dekorasyon
Endüstriyel tasarım
Otobüs
Otobüs durakları
Otobüs işletmeleri
Otobüs taşımacılığı
Otomotiv endüstrisi
İstanbul ; İç mekan tasarımı
Şehiriçi ulaşım
Transportation
Interior Design and Decoration
Industrial design
Bus
Bus stops
Bus enterprises
Bus transportation
Automotive industry
Interior design
Interior architecture
Urban transportation
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Tezin ele alınış amacı, İstanbul şehir içi belediye otobüslerinin iç mekân tasarımının küresel ve yerel kriterleri karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesidir. Bu amaçla, ulusal mevzuat kapsamındaki kriterler saptanmış, mevzuat hâricinde gerekli görülen kriterler ise literatür taraması ile derlenmiştir. Tüm bu kriterler doğrultusunda her tip belediye otobüsü içinde analizler yapılmış, elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Bu çalışmalara ek olarak, her tip otobüste seyir hâlinde anket doldurulmuş, böylece yolcuların iç mekân uygulamalarına dair memnûniyetleri saptanmıştır. Ulaşılan tüm verilerin ışığında; daha yüksek düzeyde erişilebilirlik ve daha fazla yolcu memnûniyeti sağlayacak iç mekân tasarımına yönelik öneriler, çalışmanın sonuna eklenmiştir.
The aim of the thesis is to determine if the interior design of Istanbul city buses fulfill regional and global design criteria. For that purpose, national regulations concerning the bus journey are determined initially. In case they don?t include all the required aspects, new design criteria are generated through literature survey. Therefore studies performed inside all type of buses to check their compatibilities to national legislation and global design criteria. As secondary study method, a satisfaction survey is filled by passengers on a bus travel. All findings and suggestions to provide better accessibility and better passenger satisfaction are presented at the last chapter of the work.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12418
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418071002.pdf25.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.