Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12415
Title: Zincir Otellerde Konaklama Amaçlarına Göre Yatak Odası Nitelikleri Ve Tasarım-uygulama İçin Endüstrileşme Yaklaşımı
Other Titles: Qualities of chain hotel bedrooms according to purposes of accommodation and industrialization approach for design-practice
Authors: Şener, Hasan
Tunalı, Selin
227561
İç Mimari Tasarım
Interior Architectural Design
Keywords: İç Mimari ve Dekorasyon
Otel odası
Otel zincirleri
Oteller
Interior Design and Decoration
Hotel room
Hotel chains
Hotels
Issue Date: 2009
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Otel yatak odalarının müşteri algısı üzerindeki etkisi, otelin diğer iç mekânlarına göre daha güçlü olduğundan, oda tasarımı bir otel için ilk ve en önemli tasarım kararını oluşturmaktadır. Bu çalışmada zincir otellerin seçilen şehir içi ve kıyı tesislerine ait yatak odası örneklerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, N.E.N 2883 konvansiyonları baz alınarak bir otel zincirinin yatak odaları için yarı açık bir sistem ön görülmüş, sistemin uygulaması ise zincire ait şehir ve kıyı oteli üzerinde yapılmıştır. Yapılan tasarım ve uygulama otel odası tasarımının ne şekilde yapılması gerektiğine değil, yarı açık sistem yaklaşımının zincir otel odalarında kullanımını anlatmaya yöneliktir.
As the bedrooms make a more lasting impression on the lodging guest than other interior spaces of the hotel, the room design constitutes the primary and the most essential design decision. The evaluation of bedroom examples belonging to pre-selected destinations city and resort facilities of chain hotels was the methodology of the study. According to the evaluations, a semi-open system is proposed for bedrooms of a chain hotel by considering N.E.N 2883 conventions and the system is applied to a city and a resort hotel belonging to the chain. It is worth to state that the proposed design and application with this study, are not intended for how hotel room should be designed; but to explain the usage of the semi-open system approach in chain hotels.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12415
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418061009.pdf17.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.