Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12339
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHisarcıklılar, Mehtaptr_TR
dc.contributor.authorŞen, Arzutr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2016-11-21T12:52:59Z-
dc.date.available2016-11-21T12:52:59Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12339-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki Granger nedenselliği 1980 - 2006 yılları aralığında İspanya için incelenmiştir. Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi için ikinci bir model kurulmuş; petrol fiyatları ve karbondioksit emisyonu gibi dışsal değişkenlerin bulunduğu diğer alternatif modeller ile bu ilişkilerin nasıl değiştiği sorgulanmıştır. Model tahmini için değişkenlerin durağanlığı birim kök, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiler ise Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşim testleri ile sınanmış; son adım olarak Vektör Ardışık Bağımlılık modelleri kurulmuştur. Yapılan analizler ile sorgulanan ilişkiler arasında Granger nedenselliği olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dışsal değişkenlerin yer aldığı alternatif modellerde de sonuç aynıdır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, Granger causality between renewable energy consumption and economic growth has been examined within the range of 1980 to 2006 for Spain. A second model has been formed for the causal relation between energy consumption and economic growth; how these relations changed has been questioned with the other alternative models where external variables like carbondioxide emissions and petrol prices exist. The stationarity of variables have been examined with the unit root tests, the long run relationships between the variables have been examined with Engle-Granger and Johansen cointegration tests; as the last step Vector Autoregression models have been formed for the model estimation. The conclusion of no Granger causality has been attained with the analyses that has been applied between the questioned relations. The conclusion is the same in the alternative models where external variables exist.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectEkonomik gelişmetr_TR
dc.subjectEnerji tüketimitr_TR
dc.subjectElektrik gücü tüketimitr_TR
dc.subjectYenilenebilir enerji kaynaklarıtr_TR
dc.subjectTüketim (Ekonomi)tr_TR
dc.subjectEconomic developmenten_US
dc.subjectEnergy consumptionen_US
dc.subjectElectric power consumptionen_US
dc.subjectRenewable energy sourcesen_US
dc.subjectConsumption (Economics)en_US
dc.titleYenilenebilir Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:ispanya Örneğitr_TR
dc.title.alternativeRelationship Between Renewable Energy Consumption And Economic Growth: The Spanish Caseen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.contributor.departmentEconomicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412071003.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.