Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12321
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeşiroğlu, Şehvartr_TR
dc.contributor.authorPohlit, Stefantr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2016-11-08T08:21:56Z-
dc.date.available2016-11-08T08:21:56Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12321-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011en_US
dc.description.abstractFransız kânûnî Julien Jalâl Ed-Dine Weiss dünya müziği sahnesinde, Orta-Doğu makâm müziğinin önde gelen icracılarından biri olarak kabul edilir. 1990, sıradan kânûn modellerinin entonasyonu ve ses mevcudundan hoşnut olmadığından, ona genişletilmiş bir akor zenginliğinde, kesin düzenli aralıklar ile sağlayan birkaç yeni prototip tasarlamaya başladı. Weiss'in motivasyonları makâm bilgisinin tarihî edvârlar ile karşılaştırılmıştır. Weiss'ın kânûn modelinin yapısı ayrıntılı bir inceleme ile sunulmuş, Weiss'ın genel kânûn sistemlerinden yeni prototiplere geçmedeki eleştirel motivasyonları açıklanmıştır. Öne çıkan ecnâs ve hem iki uzun örnek makâm eseri hem Weiss'in çağdaş bestecilerle son zamanlardaki işbirliğindeki kullanımları araştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe French q?n?n player Julien Jalâl Ed-Dine Weiss belongs to the internationally prominent performers of Middle-Eastern music. In 1990, feeling unsatisfied with tuning and pitch supply of common q?n?n models, Weiss started to develop a number of novel prototypes that would provide him with justly tuned intervals in an extended range of microtones. Weiss? motivations are explored upon the historical treatises of maq?m music. An analysis of Weiss? instruments is followed by the study of their application in practice. Besides Weiss? interpretation of important modal genres and two examples from the repertoire also his collaboration with Western composers is considered.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKanuntr_TR
dc.subjectMüzik aletleritr_TR
dc.subjectMüzik kültürütr_TR
dc.subjectMüzik tarihitr_TR
dc.subjectMüzikte değişimtr_TR
dc.subjectMüzisyenlertr_TR
dc.subjectÇalgılama teknikleritr_TR
dc.subjectKanunen_US
dc.subjectMusic instrumentsen_US
dc.subjectMusic cultureen_US
dc.subjectMusic historyen_US
dc.subjectMusic exchangeen_US
dc.subjectMusiciansen_US
dc.subjectIinstrumentation technicen_US
dc.titleJulıen Jalâl Ed-dıne Weıss – Yeni Bir Kanun Sistemi: “al-kindi” Topluluğun Performanslarında Ve Batılı Çağdaş Müziğinde Uygulanışıtr_TR
dc.title.alternativeJulien Jalâl Ed-dine Weiss – A New Qānūn System: Its Application In The Performance Practice Of The Ensemble “al-kindi” And In Contemporary Western Musicen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMüziktr_TR
dc.contributor.departmentMusicen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Music Graduate Program - Doctorate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
409072010.pdf18.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.