Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1229
Title: Aktif Manyetik Yataklama Sisteminin Doğrusal Olmayan Bozucu Gözleyicisi Kullanarak Kayma Yüzeyli Kontrollör İle Kontrolü
Other Titles: Control Of An Active Magnetic Bearing System With Sliding Mode Controller Using Nonlinear Disturbance Observer
Authors: Gürleyen, Fuat
Büyükbaş, Rüstem Tolga
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Aktif Manyetik Yataklama Sistemleri
Doğrusal Olmayan Bozucu Gözleyicisi
Kayma Kipli Kontrol
Değişken Yapılı Kontrol
Active Magnetic Bearing System
Nonlinear Disturbance Observer
Sliding Mode Controller
Variable Control Structure
Issue Date: 19-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalismada, aktif manyetik yataklama sistemleri için düşük mertebeden doğrusal olmayan bozucu gözlemleyicisi kullanılarak kayan kipli bir kontrollör tasarlanmıştır. Sistemdeki bozucu etkileri, yer çekimi ivmesi ve ortam ve mıktanıstan kaynaklanan diğer düzensizliklerin tümünü içermektedir. Bu düzensizlikler, düşük mertebeden doğrusal olmayan bir gözleyici tarafından ön görülmektedir. Elde edilen bozucu etki fonksiyonu, kayan kipli kontrollörde öne sürülen kontrol işaretinin foksiyonunda kullanılır. Son olarak kayan kipli kontrolör, elde edilen hata işaretinin istenen karakteristiği sağlaması yönünde, yeni bir kontrol işareti fonksiyonu ön görülmesiyle tamamlanır.
In this study, a sliding mode controller is designed to control an active magnetic bearing system by using a reduced-order nonlinear disturbance observer. The disturbance in the system are issued to the gravitational acceleration, friction in the environment and disturbance and uncertainties caused from electromagnet. The disturbance is estimated by the help of the reduced-order nonlinear disturbance observer. The disturbance function obtained through the oberveration is applied to the proposed control signal in sliding mode controller. As last, the design of sliding mode controller is completed in the way that the error signal performs the desired characteristic.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/1229
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8761.pdf654.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.