Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12268
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNikbay, Meliketr_TR
dc.contributor.authorKuru, Muhammet Nasıftr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2016-10-25T14:15:17Z-
dc.date.available2016-10-25T14:15:17Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12268-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2011en_US
dc.description.abstractMühendislik tasarımında, geometriye, malzeme özelliklerine, üretim süreçlerine ve işletim koşullarına bağlı belirsizlikler kaçınılmazdır. Bu belirsizlikler doğru olarak değerlendirilmeli ve sistemler tasarlanırken ve eniyilenirken hesaba katılmalıdırlar. Bu çalışmada, güvenilirlik tabanlı tasarım eniyileme (GTTE) metodolojisi oluşturulmuştur. Burada hem ticari mühendislik yazılımları hem de kendimizin geliştirilmiş güvenilirlik kodu ilk uygulama olarak, literatürden alınan ankastre kiriş örneğiyle doğrulanmıştır. Daha sonra genel kanat yapısının eniyilemesi ve en son olarak AGARD 445.6 kanadının aeroelastik eniyilemesi problemine uygulanmıştır. Ele alınan en son problemde, eniyileme kriterleri arasında akma mukavemeti, Mach sayısı ve hücum açısı gibi yapısal ve aerodinamik parametrelere ait belirsizlikler, olasılıksal kısıtlamalarda kullanılmıştır, ayrıca deterministik kısıtlamalarda mevcuttur. Olasılıksal kısıtların hata olasılığını hesaplamak için, birinci dereceden güvenilirlik analiz metodlarından olan Hasofer-Lind iterasyon metodu ve geliştirilmiş ortalama değer (GOD) metodu Matlab'da uygulanmıştır. Böylece en olası hasar noktası (EON) çözümü hesap edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn engineering design, uncertainties related to geometries, material properties, manufacturing processes and operating conditions are inevitable factors which should be accurately quantified and included while designing and optimizing a realistic system for a required level of reliability and efficiency. In this thesis, reliability based design optimization (RBDO) methodology is constructed by coupling high-fidelity commercial solvers for aeroelastic analysis and an in-house code developed for reliability analysis. A RBDO benchmark problem (from the literature) and the developed methodology is validated. An in-house code is integrated to commercial software for aircraft wing applications. Finally the methodology is applied to a fluid-structure interaction (FSI) problem where reliability based structural optimization of a simple aircraft wing and reliability based aeroelastic optimization of AGARD 445.6 wing are performed. In the final application, the optimization criteria include both deterministic and probabilistic constraints with both structural and aerodynamic uncertainties such as in yield strength, Mach number and angle of attack. To evaluate the probability of failure for the probabilistic constraints, first order reliability analysis methods, Hasofer-Lind (HL) iteration method and advanced mean value (AMV) method are implemented in Matlab to compute most probable failure point (MPP) solution.en_US
dc.publisherBilişim Ensititüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Informaticsen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectUçak Mühendisliğitr_TR
dc.subjectİstatistiktr_TR
dc.subjectYapısal analiztr_TR
dc.subjectAircraft Engineeringen_US
dc.subjectStatisticsen_US
dc.subjectStructural analysisen_US
dc.titleKanat Modellerinin Yüksek Doğruluklu Çözücülerle Güvenilirlik Tabanlı Yapısal Ve Aeroelastik Eniyileştirmesitr_TR
dc.title.alternativeReliability Based Structural And Aeroelastic Optimization Of Wing Models With High Fidelity Solversen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID371512tr_TR
dc.contributor.departmentHesaplamalı Bilim Ve Mühendisliktr_TR
dc.contributor.departmentComputational Science and Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
702071011.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.