Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12261
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNikbay, Meliketr_TR
dc.contributor.authorUlucenk, Çağrıtr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2016-10-25T14:15:16Z-
dc.date.available2016-10-25T14:15:16Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12261-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Ensititüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2009en_US
dc.description.abstractDeterministik tasarım eniyilemesi modelleme, simulasyon, üretim süreci, tasarım değişkenleri ve parametrelerinde oluşan belirsizlikleri hesaba katamaz. Bu yüzden, ortaya çıkan en iyi deterministik çözüm genellikle yüksek oranda çöküş olasılığı taşır. Güvenilirlik tabanlı tasarım eniyilemesi (GTTE) düşük çöküş olasılıklı en iyi tasarımı elde etmekle ilgilenir. GTTE'deki ilk adım önemli rastlantısal değişkenleri ve bunların çöküş durumlarını olasılık teorisi kullanarak belirlemektir. İstatistiki veriler kullanılarak rastlantısal değişkenlerin davranışları hakkında bilgi elde edilebilir. Tüm GTTE süreci ortaya daha güvenilir tasarımlar çıkarmayı hedefler. Bu çalışmada, GTTE'nin belli bazı çözüm yöntemleri incelenmiştir. Birinci dereceden güvenilirlik yöntemlerine dayanan başarım ölçümü yaklaşımı, güvenilirlik çözümlemesi yapmakta kullanılmıştır. Uygulanan algoritma önce bilimsel yazından bir deneme problemi üzerinde çalıştırılmış, elde edilen sonuçların bilimsel yazındaki sonuçlarla uyuştuğu gözlemlenmiştir. Son olarak, yazılan kod, basit bir uçak kanadının güvenilirlik tabanlı tasarım eniyilemesi problemini çözmek için ticari yazılımlarla birleştirilmiştir. Daha önce elde edilen deterministik eniyileme sonuçlarıyla karşılaştırılan sonuçların uyumlu ve mantıklı çıkması, kod ve yazılımların birleştirilmesinin başarıyla sonuçlandığını götermiştir.tr_TR
dc.description.abstractA deterministic design optimization does not account for the uncertainties that exist in modeling and simulation, manufacturing processes, design variables and parameters. Therefore the resulting deterministic optimal solution is usually associated with a high chance of failure. Reliability based design optimization (RBDO) deals with obtaining optimal designs characterized by a low probability of failure. The first step in RBDO is to characterize the important uncertain variables and the failure modes which can be done using probability theory. The probability distributions of the random variables are obtained using statistical models. The whole process aims to design more reliable products. In this work, some solution methodologies of RBDO are investigated. Performance measure approach which is one the FORM (first order reliability method) based methods is used for reliability analysis. The implemented algorithm is first verified for a benchmark problem in literature and a compromise is reached on the obtained results. Finally, the written code is integrated with commercial softwares to solve a reliability based design optimization problem of an aircraft wing. The results are compared to the ones which were previously computed by a deterministic design optimization process. The compatible outputs indicate that integration of the code and softwares results in success.en_US
dc.publisherBilişim Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Informaticsen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMatematiktr_TR
dc.subjectUçak Mühendisliğitr_TR
dc.subjectİstatistiktr_TR
dc.subjectMathematicsen_US
dc.subjectAircraft Engineeringen_US
dc.subjectStatisticsen_US
dc.titleGüvenilirlik Tabanlı Tasarım Optimizasyonu Tekniklerinin Havauzay Yapıları İçin Uygulanmasıtr_TR
dc.title.alternativeImplementation Of Reliability Based Design Optimization Techniques For Aerospace Structuresen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentHesaplamalı Bilim Ve Mühendisliktr_TR
dc.contributor.departmentComputational Science and Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
702061011.pdf926.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.