Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12187
Title: Hazır Giyim Mağazalarında Tasarım Ve Marka Kimliği İlişkisi: Polo Garage Mağazalarının Analizi
Other Titles: Relation Between Brand Identity And Design In Ready Made Clothing Stores: Analysis Of Polo Garage Stores
Authors: Cordan, Özge
Özkan, Selma
İç Mimari Tasarım
Interior Architectural Design
Keywords: Giyim ticareti
Mağazalar
Perakende|vTasarımlar ve planlar
Mağaza dekorasyonu
Markalı ürünler
Clothing trade
Stores
Retail|vDesign and plans
Store decoration
Brand name products
Issue Date: 2008
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu tez çalışmasının amacı, mağazalarda tasarım ve marka kimliği arasındaki ilişkinin açıklanmasına yönelik olarak bir analiz yöntemi geliştirmek ve geliştirilen bu yöntemi Polo Garage mağazalarında örneklemektir. Çalışma içerisinde marka kimliği kavramı detaylı bir biçimde ele alınmış, konu ile ilişkili kavramlara açıklık getirilmiş ve mağaza tasarımının marka kimliği kavramı içersindeki yeri ortaya konulmuştur. Tez kapsamında, hazır giyim mağazalarında iç ve dış mekan tasarım kriterleri belirlenerek, bu kriterlerin marka kimliği ile olan ilişkisi örneklerle desteklenerek açıklanmıştır. Tezin analiz bölümünde, seçilen örnekler üzerinden Polo Garage mağazalarında marka kimliği ve tasarım ilişkisi, oluşturulan tablolar aracılığıyla incelenmiştir. Örnek mağazalar yenilenme tarihlerine göre analiz edilmiş ve böylece marka kimliği ve tasarım ilişkisinin zaman içinde nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdiği de tespit edilmiştir. Polo Garage mağazaları üzerinden, marka kimliklerinin mağaza tasarımıyla ne şekilde ilişkilendirebileceğine dair önerilen analiz yöntemiyle elde edilen bulgular ortaya konulmuş ve bu bulgular üzerinden çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
The purpose of the thesis is to develop an analysis method to explain the relation between brand identity and store design and to exemplify this analysis method in Polo Garage Stores. In this study, the brand identity concept and the related concepts with brand identity have been explained and the place of store design in the concept of brand identity has been discussed. In the content of the thesis, exterior and interior design criterias in ready-made clothing stores have been defined and the relation between brand identity and the specified design criterias has been explained through examples. In the analysis part of the thesis, the selected Polo Garage Stores have been analysized according to these specified design criterias through created tables. These store examples has been classified as to renovation dates, so the change and development of the store design and brand identity in time has been clarified. The findings obtained by applying the suggested analysis method on Polo Garage Stores has been used to develope some suggestions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/12187
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418061010.pdf6.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.