Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12181
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞahinkaya, Sezen Burçetr_TR
dc.contributor.authorSahinkaya, Sezen Burçetr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2016-10-25T13:28:49Z-
dc.date.available2016-10-25T13:28:49Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12181-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Bauhaus mobilya tasarımının günümüz mobilya tasarımına etkileri değerlendirilmiştir. Bauhaus tarihi ve Bauhaus mobilya tasarımı yaklaşımından hareketle Bauhaus mobilya tasarım kriterleri oluşturulmuş, sınıflandırılmış ve örneklendirilmiştir. Bauhaus mobilya tasarım kriterleri fiziksel bakımdan, estetik bakımdan, üretim bakımından, kullanım bakımından ve mekansal bakımdan ele alınmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze mobilya tasarımında yaşanan gelişmeler değerlendirilerek Bauhaus tasarımının bu süreçteki etkisi araştırılmıştır. Günümüz mobilya tasarımının Bauhaus mobilya tasarımı ile benzeşen ve ayrılan yönleri belirlenmiştir. Bauhaus mobilya tasarım kriterleri referans alınarak günümüz mobilya tasarım kriterleri oluşturulmuştur. Bu kriterleri sağlayacak bir mobilya tasarım önerisinin değerlendirilmesi sonucunda Bauhaus mobilya tasarımının günümüz mobilya tasarımına etkileri belirtilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study influences of Bauhaus furniture design on recent furniture design are evaluated. Starting from the history of Bauhaus and Bauhaus furniture design approach, Bauhaus furniture design criterias are defined, classified and examplified. Bauhaus furniture design criterias came up physically, aesthetically, in terms of production, in terms of usage and spatially. Thereby evaluating the progress in furniture design from the mid of 20th century till present day, influence of Bauhaus furniture design in this process is investigated. Similar and divergent aspects of recent furniture design and Bauhaus furniture design are indicated. Thereby referencing Bauhaus furniture design criterias, recent furniture design criterias are constituted. As a result of evaluating a furniture design proposal that derived from these criterias, influences of Bauhaus furniture design on recent furniture design are stated.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectİç Mimari ve Dekorasyontr_TR
dc.subjectBauhaustr_TR
dc.subjectMobilyatr_TR
dc.subjectMobilya endüstrisitr_TR
dc.subjectMobilya sektörütr_TR
dc.subjectMobilya tasarımıtr_TR
dc.subjectMobilya tasarımıtr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectInterior Design and Decorationen_US
dc.subjectBauhausen_US
dc.subjectFurnitureen_US
dc.subjectFurniture industryen_US
dc.subjectFirniture sectoren_US
dc.subjectFurniture designen_US
dc.subjectFurniture designen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.titleBauhaus Mobilya Tasarımının Günümüz Mobilya Tasarımına Etkileritr_TR
dc.title.alternativeInfluences Of Bauhaus Furniture Design On Recent Furniture Designen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentInterior Architectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418071015.pdf93.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.