Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12145
Title: Motorlu Kojenerasyon Sistemleri
Other Titles: Motor Powered Cogeneration Systems
Authors: Derbentli, Taner
Demirçivi, Tolga
Enerji
Energy
Keywords: Kojenerasyon
Motorlu Sistemler
Atık Isı
EkonomikAnaliz
E/I
Yakıt Fiyatı
Elektrik Fiyatı
İşletme süresi
Cogeneration
Motor powered systems
Economic Analysis
E/I
Fuel Price
Electric Price
Daily Operation Time
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, kojenerasyon sistemleri özel olarak da motorlu kojenerasyon sistemleri incelenmiştir. Kojenerasyon sistemlerinin ekonomik olurluğu 18 farklı durum için incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ile Tesisin enerji ihtiyacıının E/I oranı, yakıt fiyatı, elektrik satış fiyatı ve günlük işletme süresine bağlı olarak enerji maliyeti ve kojenerasyon sisteminin sağladığı karın değişimini gösteren eğriler elde edilmiştir. Kojenerasyon sistemi kapasitesinin tesisin ısı ve elektrik ihtiyacına göre yapılması durumlarında oluşan kar ve enerji maliyetleri tespit edilerek kojenerasyon sistemlerinin ekonomik cazibesini yitirdiği enerji birim fiyatları tespit edilmiştir. Kojenerasyon sitemlerinde kullanılabilecek ısı makinaları ve bu makinaların temel özellikleri açıklanmıştır. Isı makinaların atık ısılarının kullanılmasına ait farklı uygulama örnekleri verilmiştir.
In this study the economy of motor powered cogeneration systems are investigated. 18 Different case of energy needs are determined. For this 18 different case energy costs and profit of cogeneration systems are determined. Parameters of the calculation are; E/I, price of fuel, price of electric, daily operation time. Change of energy cost and cogeneration profit with these parameters are illustrated the study. Prices where cogeneration systems lose their economic attractiveness are determined. Also heat engines those can be used in cogeneration systems and their basic properties are explained. Application examples about the use of heat generated by the heat engines are given.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12145
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
369.pdf65.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.