Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12143
Title: Otomotiv Sanayiinde Kullanılan Direnç Kaynak Elektrodu Ömrünün Deneysel Analizi
Other Titles: Experimental Life Analysis Of A Resistance Spot Welding Electrode Used In Automotive Industry
Authors: Vural, Murat
Yener, Selim
İmalat
Manufacturing
Keywords: Direnç Nokta Kaynağı
Elektrod Ömrü
Çekme-Makaslama Dayanımı
Mantarlaşma
Resistance Spot Welding
Electrode Life
Tensile-Shear Strength
Mushrooming
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, otomotiv sanayiinde yaygın olarak kullanılan kaynak yöntemlerinden biri olan direnç nokta kaynağı, otomotiv sanayiindeki uygulamaları ve direnç nokta kaynağı elektrodları tanıtıldıktan sonra, bu elektrodların ömürlerinin ve tıraşlanma periyotlarının belirlenebilmesi için bir yöntem elde edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, otomotiv sanayiinde gövde imalatında en çok kullanılan elektrod başlıklarından biri üzerinde çeşitli deneyler yapılmıştır. Deneyler boyunca, üst ve alt elektrod başlıklarının boyları, mantarlaşma miktarları, uç çapları, bu elektrodlar ile kaynak yapılan numunelerdeki toplam çökme miktarları, düğme çapları ve bu numunelerin çekme-makaslama dayanımları ölçülerek, bu değerlerin artan nokta kaynağı sayısıyla değişimleri incelenmiştir. Ayrıca, deneyler sırasında, üst ve alt elektrod başlıkları ile numune kaynaklarının ve düğmelerinin fotoğrafları çekilerek, meydana gelen deformasyonların nokta kaynağı sayısıyla değişiminin izlenebileceği bir görsel kılavuz hazırlanmıştır. Son olarak, deneyler sonunda elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
In this study, resistance spot welding, which is one of the commonly used welding methods in the automotive industry, applications in this area, and resistance spot welding electrodes are introduced and a method for determining the life and tip dressing period of one of these electrodes is presented. Due to determining this method, various experiments are made on one of the resistance spot welding electrodes used in the body assembly of a vehicle. During the tests, lengths, mushroomings and tip diameters of upper and lower cap electrodes, total electrode indentations, nugget diameters and tensile-shear strengths of specimens welded with these electrodes are measured and their variations with the increasing number of spot welds are monitored. Photographs of upper and lower cap electrodes and the specimen welds are also taken to prepare a visual guide for monitoring the deformations occuring during these tests. Finally, results of the tests are discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12143
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
354.pdf49.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.