Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12125
Title: Fotogrametrik Harita Üretimi Amaçlı Görüntü Sağlanmasında Optimizasyon
Other Titles: Optimization Of Image Acquisition For Photogrammetric Mapping Purpose
Authors: Şeker, Dursun Zafer
Yıldırım, Abdullah
Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry Engineering
Keywords: Maliyet analizi
hava fotoğrafı
uydu görüntüsü
Cost analysis
aerial photography
satellite imagery
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, en ucuz görüntü yerine amaca uygun görüntünün en ekonomik ve en kısa sürede sağlanması süreci incelenmiştir. Öncelikle fotogrametrik harita üretim sürecindeki yaşanan gelişmeler özetlenmiş ve fotogrametrik amaçlı görüntü üreten hava kameraları ile yer gözlem uyduları hakkında bilgi sunulmuştur. Kullanım amacına uygun görüntü seçimini etkileyen doğruluk, süre ve maliyet analizleri hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri için ayrıntılı olarak gerçekleştirilmiştir. Görüntü maliyetinin çözünürlüğe göre değişimi ve maliyet ile çözünürlük arasındaki sınır değeri belirlenmiştir. Sınır değerinden daha yüksek çözünürlükteki görüntü ihtiyacının hava fotoğraflarıyla, diğerlerinin ise uydu görüntüleriyle karşılanmasının en optimum çözüm olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yeni hizmete sunulan dijital hava kameralarının özellikle alçak irtifa uçuşlarında analog olanlara kıyasla daha uygun bir seçim olacağı ve uydu görüntülerinin satın alma yoluyla sağlanmasının daha maliyet etkin bir yol olacağı sonucuna varılmıştır.
In this study, instead of getting the cheapest product, acquisition process of the most economic product that suits to the proposed objective within the possible shortest time has been explored. Developments that took place in the field of photogrammetry have been summarized as an outset and consequently, information has presented about the aerial cameras and earth observation satellites that are designed to capture imagery for photogrammetric purposes. Analysis of the accuracy, time and cost issues that effects the goal-fitted image selection has undertaken in a detailed manner. Cost variation relative to the resolution and the boundary value between the cost and the resolution has been determined. It has been revealed that, for optimum image attainment, image requests that are higher than the boundary value should be met by aerial photography while the others met by satellite imagery. On the other hand, it has been disclosed that the digital camera preference would be the best choice with respect to the analog cameras, especially at low altitude flights, and the acquisition of the satellite imagery by procurement process would be the cost effective way.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/12125
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2496.pdf35.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.