Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12122
Title: Hafif Uçaklarda Kullanılan İçten Yanmalı Motorlardaki Gelişmelerin İncelenmesi
Other Titles: Analysis Of Developments In Internal Combustion Engines Used At Light Aircraft
Authors: Arslan, Ertuğrul
Değirmencioğlu, Belgin
Otomotiv Mühendisliği
Automotive
Keywords: Hafif uçaklar
İçten yanma
Gelişmeler
Light aircraft
Internal combustion
Developments
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, hafif uçaklarda kullanılan içten yanmalı motorların tarihsel süreçteki gelişimi, yapısı, ateşleme sistemleri, yakıt sistemleri, soğutma sistemleri ve günümüzdeki gelişmeleri incelenmiştir. Havacılıkta dört zamanlı pistonlu motorlar tercih edilirler. Pistonlu motorlar için en uygun sınıflandırma silindir dizilişine göre yapılandır. Son yıllarda ağırlıktan kazanmak için silindir dizilişinde dizayn değişiklikleri yapılmış ve hafif alaşımlı malzemeler kullanılmıştır. Motorun çalışması için gerekli yanabilir yakıt/hava karışımını sağlayan karbüratörler, silindir içerisine dolan karışımın doğru zamanda ateşleme sırasına göre yanmasını sağlayan ateşleme sistemi, yakıtın yanma odasına gelmesini sağlayan yakıt sistemleri ve motoru soğutan soğutma sistemleri incelenmiştir. Son yıllarda yakıt enjeksiyon sistemi, devamlı yakıt enjeksiyon sistemi, silindirler ve motor vibrasyon izolatörlerinde gözlemlenen gelişmeler incelenmiştir.Textron Lycoming ve Teledyne Continental ‘e ait içten yanmalı motorlar karşılaştırılmıştır.
In this study, the analysis of progress in historical process, construction, ignition system, cooling system and recent developments at internal combustion engines used at light aircraft are intended. In aviation, four- cycle engines are prefered. The most suitable classification for the internal combustion engine is that is being done according to cylinder arragement. Design revision had been performed to cylinder arragement and light alloy material have been used to gain decrease in weight in recent years. Carburators which provide combustible fuel/air mixture to start the engine, ignition system which provides combustion of the mixture at the right time which fills the cylinder according to ignition sequence, fuel system which supplies the fuel to the each chamber and cooling system which cools the engine have been examined. Developments in fuel injection system, continious fuel injection system, cylinders and engine vibration isolators have been analyzed.Textron Lycoming and Teledyne Continental internal combustion engines have been compared.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12122
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
163.pdf83.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.