Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12106
Title: Lineer Olmayan Bazı Noktasal İzlemeli Kontrol Problemleri Ve Çözüm Yöntemleri
Other Titles: Some Nonlinear Pointwise Learning Control Problems And The Methods Of Solution
Authors: Akhiev, Seyidali S.
Kızılsaç, Bayram Barış
Sistem Analizi
System Analysis
Keywords: Noktasal İzlemeli Kontrol
Ardışık İzlemeli Kontrol
Pointwise Learning Control
Iterative Learning Control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada lineer olmayan diferansiyel denklemler ile ifade edilebilen bazı noktasal izlemeli kontrol problemleri incelenmiştir. Problemin bazı durumlarda kesin çözümünün bulunabildiği, çoğu uygulamada çözümün yaklaşık olarak bulunmasının önem kazanacağı belirtilmiştir. Çözümü kesin olarak bulunabilen bazı noktasal izlemeli kontrol problemleri ele alınarak, farklı yöntemlerle bulunan kesin çözümleri verilmiştir. Yaklaşık çözümü elde etmek için bir ardışık izlemeli kontrol algoritması tanıtılmıştır. Tanıtılan algoritma açık ve kapalı kontrol düzenleyicileri olmak üzere iki şekilde incelenmiştir. Son olarak noktasal izlemeli kontrol problemi penaltı yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu yöntem ile noktasal izlemeli kontrol problemi belirli bir optimal kontrol problemine indirgenmiştir. Daha sonra Pontryagin’ in maksimum ilkesi uygulanarak noktasal izlemeli kontrol probleminin genelleşmiş çözümü olarak adlandırılan kontrolün gerekli koşulları bulunmuştur.
This work investigates some of the pointwise learning control problems governed by nonlinear ordinary differantial equations. It is stressed that, only for some of the problems, the exact analytical solutions can be found, but for the most others, methods to obtain a reliable approximate solution is important. Rewieving some of the exactly soluable problems, various methods for finding the exact solution are discussed. For obtaining the approximate solutions to the pointwise learning control problems an iterative learning control algorithm is presented. The designed algorithm is developed in two forms, for both the off-line and the on-line types of the control regulators. Then the pointwise learning control problem is investigated by utilizing the penalty mathod. By this, the pointwise learning control problem is reduced to a definite optimal control problem. Then applying the maximum principle of Pontryagin, the necesarry conditions of the control, named as the generalized solution of the pointwise learning control problem, is obtained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/12106
Appears in Collections:Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
710.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.