Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12104
Title: Digital Fotogrametride Nesne Yüzey Modelinin Gri Değerler Yardımı İle Otomatik Olarak Üretilmesi
Other Titles: Automatic Production Of Object Surface Model In Digital Photogrammetry By Using Grey Values
Authors: Toz, Gönül
Tekgül, Ayhan
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Geodesy and Photogrametry Engineering
Keywords: Gri Değer
Yükseklik Modeli
İç Yöneltme
Işın Demetleri
Çakıştırma
Görüntü Piramidi
Grey Value
Height Model
Inner Orientation
Bundle
Matching
Image Pyramid
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, sayısal ortama geçirilmiş görüntü çiftlerinin fotogrametrik olarak yönlendirilmesinden sonra görüntülerin gri değerleri yardımı ile çakıştırılması ve görüntü içeriğinin herhangi bir bilgisayar destekli tasarım yazılımı ile işlenebilen yükseklik modelinin oluşturulması işlemi icra edilmiştir. Bu amaçla kişisel bilgisayar üzerinde bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım içinde Bitmap türü görüntüler işlenebilmekte, iç yöneltme, kontrol noktası ölçümü, ışın demetleriyle en küçük kareler dengelemesi, görüntüleri düşeye çevirme, görüntü piramitleri oluşturma ve görüntü çakıştırma ile yükseklik modeli oluşturma gibi işlemler yapılabilmektedir.
In this study, after photogrammetric orientation of the image pairs which were converted into digital environment, image matching via grey values and production of the height model of image content which can be manipulated by any computer aided design software are implemented. In this implementation, a software which can run on a personel computer is developed. By this software, Bitmap images can be manipulated, inner orientation, control point measurement, least square adjustment by using bundles, normalization of images, producing image pyramids and height model via image matching procedures may be applied.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/12104
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
247.pdf48.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.