Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12092
Title: Planda Düzensiz Yapıların Deprem Yönetmeliğine Göre İncelenmesi
Other Titles: A Study Of The Irregular Structures In Plan According To National Earthquake Code
Authors: Gündüz, Necmettin
Erol, Oğuzhan
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Düzensiz yapılar
Deprem Yönetmeliği
Burulma
Irregular structures
National Earthquake Code
Torsion
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, deprem yüklerinin yapılar üzerindeki etkisi hakkında bilgiler verilmiş, depreme dayanıklı yapı tasarımı, mimari ve taşıyıcı sistem düzenlenmesi başlıkları altında açıklanmıştır. Deprem yönetmeliğimizin taşıyıcı sistem düzensizliklerine bakışı ve düzensiz yapılara karşı getirdiği şartlar incelenmiştir. Bu düzensizlik durumlarından Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 1997’de A1, A2 ve A3 türü düzensizlikler olarak tanımlanmış, planda düzensizlik içeren üç ayrı yapı örneği SAP90 Yapı Analizi Programı yardımı ile analiz edilmiştir. Burulma Düzensizliği (A1) içeren yapı örneği Yönetmeliğimizin öngördüğü şartlar analizlerde gözönüne alınarak Eşdeğer Deprem Yükü ve Mod Birleştirme yöntemlerine göre çözülmüş, böylece mevcut düzensizliğin hangi yöntemle daha iyi temsil edildiği araştırılmıştır. Diğer iki düzensizlik durumu ( A2 ve A3 ) için, ele alınan örnekler, yapıların döşemelerinin rijit diyafram davranışı yaptığı kabulüne ve yapmadığı duruma göre analiz edilip, her iki çözüm birbiriyle kıyaslanarak Yönetmelik’in öngördüğü hesap biçiminin gerekliliği incelenmiştir.
The thesis deals with the irregularities in structural systems where a special attention is paid to the irregularities in plan. The definition of irregular structures is given by considering National Earthquake Code 1997. After a detailed discussion of the behaviour of irregular structures under earthquake loads, three typical examples are presented. The first example that has torsional irregularity in plan is analysed by using the SAP90 program. The analysis is carried out by applying Equivalent Static Load Method and Superposition of Modes Method according to National Earthquake Code 1997. By comparing two methods Equivalent Static Load Method get bigger total shear force and internal forces than the other method. The second one is a building that has a large opening in its diaphragm. The third one is an L-shaped building. In the last two examples the diaphragms of the structures both considered as rigid-diaphragms and not. In the second consideration the total shear force and bending moment get lower values. Additionally, stresses that occur in the diaphragms because of earthquake forces are checked.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12092
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
285.pdf137.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.