Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12088
Title: 23 Katlı Betonarme Bir Yapının Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre Projelendirilmesi
Other Titles: The Design Of 23 Story Reinforced Concrete Building
Authors: Altan, Melike
Taşel, Alper
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: SAP 90
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
SAP 90
New Earthquake Standard
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak 23 katlı betonarme bir yapı projelendirilmiştir.Sistematik olarak önce yük analizleri ve döşeme hesapları yapılmış, kaset döşeme, tek ve çift doğrultuda çalışan betonarme plak döşemelerin çözümleri elde edilmiştir.Kirişlere etkiyen yükler belirlenmiş, kolonların ve perdelerin önboyutlandırması yapılmıştır.Çerçeve hesapları SAP90 ile en elverişsiz çerçeveler düşünülerek tamamlanmıştır.Yatay yükler altında hesap, SAP 90 ile yeni deprem yönetmeliğine (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik) uygun olarak yapılmıştır.Bu yönetmeliğin özellikle yüksek katlı binalar için getirdiği zorunluluklara uyulmuştur.Elde edilen sonuçlar, ilgili katsayılarla süperpoze edilerek süperpozisyon tabloları hazırlanmıştır.Tabloların sonuçları betonarme hesaplarda kullanılarak yapının betonarme hesapları tamamlanmıştır.Bu betonarme hesaplamalarda yeni deprem yönetmeliğinin getirdiği ek konstrüktif kurallara uyulmuştur.Kirişsiz radye olarak seçilen temele ait hesaplamalar SAP 90 ile yapılmış, gerilme analizleri ve elverişsiz kesit zoru değerlerine göre boyutlandırma tamamlanmıştır.Sonuçlara bakıldığında yeni deprem yönetmeliği yüksek yapılar için ek şartlar getirmekte, eski yönetmelikle karşılaştırıldığında bazı hesap yöntemlerini değiştirmektedir.
In this study , it is designed a 23 story reinforced concrete building according to the new Earthquake Standard. At the beginning stage load analysis and slab calculations are made. The slabs are designed as plates and cassette plates. All slabs are calculated by using SAP 90, structural analysis program. The loads are transferred from floors to the beams and at the next stage beam calculations are made. Frame calculations are made using SAP 90 on the unsuitable frames. Calculations in horizontal direction are in accordance with the new Earthquake Standard and made by using SAP 90.Rules especially for tall buildings are taken into calculations. Results are superposed with the relevant coefficients and as a result superposing tables are calculated. These tables are used at the next stage by calculating the reinforcement in the concrete. All calculations are made in accordance to the constructive rules described in the new Earthquake Standard. As foundation system - general mat footing is selected and calculated by SAP 90 Ground tensions are controlled. As the result for building a tall structure many rules must be taken into account to satisfy the conditions mentioned in the new Earthquake Standard.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12088
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198.pdf478.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.