Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12086
Title: Çekme Halinde Elastik Zeminden Ayrılan Radye Temellere Oturan Perdelerin Davranışı
Other Titles: Behaviour Of The Shear Walls On Plate Foundations Separeted From Elastic Soil In Tension Cases
Authors: Saygun, Ahmet Işın
Taşlıçukur, Ercan
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Radye Temel
Perde
Elastik Ankastre Mesnet
Mat Foundation
Shear Wall
Superstructure
Fixed Support
Elastic Support
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, çekme halinde elastik zeminden ayrılabilen plak temeller üzerine oturan perdelerin davranışı incelenmiştir. çalışmada yapılan analizlerde , her düğüm noktasında dört deplasman bileşenine sahip dikdörtgen sonlu elemanlar kullanılmıştır.Elastik zemine oturan plak temel perde etkileriyle zeminden ayrıldığında zemin yüzeyinde ve perde temel kesitinde bir takım farklı oturmalar ve dolayısı ile dönmeler oluşur. Perde temel kesitinde oluşacak küçük bir dönme, perde- temel bağlantısının (mesnetinin) rijitliğinde önemli azalmalara yol açar. Bu durumda, mesnet bağlantısının ankastre olduğu yaklaşımıyla yapılan üst yapı hesapları da sistemin gerçek davranışını yansıtmaz. Perde temel kesitindeki moment değerinin, yine perde temel kesitindeki dönmeye oranı (R?), bu kesitteki elastik ankastre mesnetin rijitliğini ifade eden bir büyüklüktür. Sistemin gerçek davranışını göz önüne alan mesnetlenmenin elastik ankastre olduğunu kabul eden yaklaşımla daha tatminkar sonuçlar elde edilebilir. Yapılan analizlerde perde temel mesnetinin rijitliğini ifade eden R?’ nın, üst yapı normal kuvvet etkilerinden dolayı zeminde oluşan uniform basınç gerilmelerinin (?0), perde eğilme etkilerinden dolayı zeminde meydana gelen maksimum çekme gerilmesine (?m) oranına bağlı olarak değişimi incelenmiştir. Çalışmanın amacı; farklı ?0/?m oranları için elastik ankastre mesnet redörünün (R?) değişiminin incelenmesidir. Çalışma sonucunda elastik ankastre mesnet redörünün (R?), ?0/?m oranına paralel olarak azaldığı ve bu oranın belirli bir değerinden sonra sistemin devrilme güvenliğinin kalmadığı yani perdenin üst yapı etkilerinin taşınmasında tamamen devre dışı kaldığı ve ayrıca ?0>?m olması durumunda radye temel sisteminin, boyutları plak bağıl uzunluğu yardımıyla tanılanabilen ve aynı atalet momentine sahip bir tekil temel ile temsil edilebileceği görülmüştür.
İn this study, the behaviour of shear walls on plate foundations separeted from the elastic soil for the tension case was studied. For analysing a rectangular finite element with four node parameters was used. When the mat foundation separates from the elastic soil, rotations and some differantiel settlements occur under the foundatıon surface. Because of a small rotation at the section on the face of the plate foundation, a signicifiant decrease in the bending rigidity of the shear wall occurs. In this case, the calculated reaction forces in the superstructure according to the assumption of the shear wall fixed supported to the foundation, do not demonstrate the real behaviour of the structural system. Obtaining satisfactory results, structural system should be analysed based on an assumption that the critical section of the shear wall is supported by the foundation elastically. The ratio of the bending moment to the rotation R? at the critical section of the shear wall represents the rigidity of the elastic support. The aim of this study is calculation of the values of the R? for different ratios of ?o /?m. It is seen that, a decrease ın the ratio of ?o/?m results in a drop in the value of the R? and the rigidity of the shear wall. In the case of ?o>?m, the plate foundation can be represented by a sıngle foundation. The size of the single foundatıon depends on the relative length the plate (Lo). In this case, both foundation systems have same inertia moment. As a result of analyses, it is seen that for a critical value of ?o /?m, curtain wall do not retain any external action and this means that the system has reached ıts bearin capacity.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12086
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133.pdf72.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.