Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12085
Title: Taşıyıcı Sistem Bakımından Farklı 2 Yapının Yatay Yükler Etkisindeki Davranışlarının İncelenmesi (10 Ve 15 Kat İçin)
Other Titles: The Comparison Of The Behaviour Of Two Buildings, Different In Structural System Under Earthquake Forces ( For 10 And 15 Storeys)
Authors: Hasgür, Zeki
Yavuztürk, Hasan Zafer
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Taşıyıcı Sistem
Yatay Yük
Davranış
Structural System
Horizontal Forces
Behaviour
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, taşıyıcı sistem bakımından farklı 2 yapının yatay yükler etkisindeki davranışları 10 katlı ve 15 katlı binalar için incelenmiştir. Bu amaçla, betonarme çok katlı yapılarda uygulanan taşıyıcı sistemlerden, Tünel kalıp Sistemler ile Perde-çerçeve sistemler ele alınmıştır. Örnek olarak alınan 2 taşıyıcı sistemin, kullanım alanı ve mimari nitelikler gibi diğer özellikleri değiştirilmemiş, böylece hangi taşıyıcı sistemin hangi durumlarda kullanılmasının daha elverişli olduğu araştırılmıştır. Ayrıca 4 farklı yapı sisteminin beton,donatı maliyetleri hesaplanmış, birim beton miktarı ve birim kullanım alanı için hesaplanan bu maliyetler karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak her iki sistemin de maliyet, yatay yüklere dayanım ve inşaat hızı gibi konulardaki avantaj ve dezavantajları ortaya çıkarılmıştır.
In this study, the behaviour of two 10 and 15 storey buildings, different in structural system under horizontal forces was examined. The systems, shear-wall system and shear-frame systems (among the structural systems for multı storey reinforced buildings) were observed. The properties of these 2 exemplary systems, such as the area in use and architectural characteristics were not changed in order to investigate which structural system to use more effectively under different circumstances. The concrete, iron costs of four different building systems were calculated and these costs calculated for unit concrete quantity and unit area in use were compared with eachother. As a result the advantages and disadvantages of these two systems in addition to the cost, the resistance to horizontal forces and the time spent for building were found out.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/12085
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122.pdf202.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.