Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12083
Title: Boşluklu Perdeler İçeren Çok Katlı Betonarme Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Davranışlarının İncelenmesi Ve Süneklik Düzeylerinin Belirlenmesi
Other Titles: Non-linear Behaviour And Ductility Level Of Multistory Reinforced Concrete Structures Composed Of Frames And Shear Walls With Openings
Authors: Özer, Erkan
Karacan, M. Andaç
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Lineer olmayan teori
Betonarme yapılar
Boşluklu perde
Süneklik düzeyi
Non-linear theory
Reinforced concrete structures
Shear walls with openings
Ductility level
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, boşluklu perdeler içeren çok katlı betonarme yapı sistemlerinin lineer olmayan davranışları ve süneklik düzeyleri parametrik olarak incelenmiştir. Çalışmada, malzeme ve geometri değişimleri bakımından lineer olmayan betonarme yapı sistemlerinin hesabı ve göçme yüklerinin bulunması amacıyla geliştirilen bir yük artımı yönteminden ve bu yöntemin pratik uygulamaları için hazırlanan etkin bilgisayar programlarından yararlanılmıştır. Yöntem, klasik plastik mafsal hipotezinin bileşik iç kuvvet durumunu da kapsayacak şekilde genişletilmesini sağlayan plastik kesit kavramına dayanmaktadır. İlk olarak, bir betonarme düzlem boşluklu perdenin artan yatay deprem kuvvetleri altındaki lineer olmayan davranışı ve sistem süneklik katsayısının değişimi parametrik olarak araştırılmıştır. Daha sonra, çerçeveler ve boşluklu perdelerden oluşan oniki katlı bir uzay betonarme yapı sistemi sayısal olarak incelenmiştir. Çalışmanın son bölümü elde edilen sayısal sonuçların değerlendirilmesine ayrılmıştır.
In this study, the non-linear behaviour and ductility level of multistory reinforced concrete structures composed of frames and shear walls with openings, is investigated parametrically. A load increments method developed for the collapse load analysis of materially and geometrically non-linear reinforced concrete structural systems and efficient computer programs prepared for the practical applications of the method, are used in the study. The load increments method is based on the concept of plastic hinge hypothesis to cover the case of combined internal forces. First, the non-linear behaviour of a reinforced concrete plane shear wall with openings and the variation of system ductility ratio are investigated parametrically. Then, a twelve-story reinforced concrete structure composed of frames and shear walls with openings is investigated numerically. Finally, the numerical results are evaluated and discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12083
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
351.pdf122.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.