Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12082
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEren, İlhantr_TR
dc.contributor.authorBatur, Alpertr_TR
dc.date1999tr_TR
dc.date.accessioned2016-01-18T13:33:43Z-
dc.date.available2016-01-18T13:33:43Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12082-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999en_US
dc.description.abstractYığma binalar, ekonomik olmaları ve yerel malzeme ile kolayca inşa edilebilmelerinden dolayı dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de, özellikle kırsal kesimlerde yaygın olarak inşa edilmektedir. Ancak bu tür yapılar, taşıyıcı sistemin ağır ve gevrek elemanlardan oluşmasından dolayı deprem gibi yatay yüklere karşı dayanıksızdırlar. Tamamına yakını aktif deprem kuşağında bulunan ülkemizde depreme dayanıklı yapı tasarımı son derece önemlidir. Son beş yıl içinde meydana gelen Mart 1992 Erzincan ve Ekim 1995 Dinar depremlerinde çok sayıda yığma ve betonarme binada büyük yapısal hasarlar sonucu önemli sayıda can ve mal kayıpları olmuştur. Yığma yapıların düşey ve özellikle yatay yükler altındaki davranışı belirsizdir. Dolayısıyla gerçek davranışı matematiksel olarak ifade edilememiştir. Deneyimlere dayanılarak yapı yönetmeliklerinde yığma yapılar için alt sınırlara ek olarak üst sınırlar da verilmiştir. Örneğin; betonarme yapılarda pencere, kapı gibi boşlukların konumu ve boyutunda sınırlandırma yok iken, yığma yapılarda en önemli sınırlandırmayı teşkil etmektedirler. Deprem sırasında yığma yapıların hızla çatlayıp ağır hasarlı bir duruma ulaştıkları bilinmektedir. Bu durumun oluşmasını önlemek için ülkeler depremselliklerine göre şartnamelerinde değişiklik gösteren geometrik sınırlandırmalar getirmişlerdir. Bu çalışmada donatısız yığma binaların yatay yükler altındaki davranışı incelendi ve çeşitli ülkelerin şartnameleri ile ülkemizde geçerli olan TS 2510 Kagir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları (1977) ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY - 1997) karşılaştırıldı.tr_TR
dc.description.abstractMost of the loss of life in past earthquakes has occurred due to the collapse of buildings, constructed in traditional materials like stone, brick, adobe and wood, which are not particularly engineered to be earthquake resistance. Masonry buildings must be designed and constructed safely against reversible horizontal loads such as earthquake as well together with vertical loads. To avoid complete destruction of masonry buildings in earthquakes, earthquake specifications are provided in many countries for certain restrictions regarding the caring wall thickness, lengths, arrangements, window and door clearances, height and number of storeys, which differ from one another depending on earthquake risk of the country. In this study, the behaviour of unreinforced masonry structure under the lateral forces is examined and above mentioned restrictions listed in Turkish specifications are compared with Eurocode 8, AIJ, ACI and BS 5628. In the lights of comparison, deficiencies of Turkish specifications are pointed out and simultaneously some proposals are made. At the end of this study, an unreinforced masonry building with 3 storey is examined under lateral and vertical loads.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science And Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.titleDonatısız Yığma Binaların Yatay Yükler Altındaki Davranışı Ve Bazı Ülkelrin Şartnamelerinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamination Of The Behavior Of Unreinforced Masonry Buildings Under The Lateral Forces And Comparison Between Turkish Standards And Eurocode, Japan, American And British Standartsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentStructural Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
337.pdf104.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.