Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12081
Title: Kavramsal Tasarım Ve Projelendirme Açısından Eğik Kablolu Köprülerin İncelenmesi
Other Titles: Analysis And Design Of Cable Stayed Bridges
Authors: Kumbasar, Nahit
Özüdemirtürk, Can
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Eğik kablolu Köprü
Tabliye
Pilon
Askı Kabloları
Cable-stayed Bridge
Bridge Deck
Pylon
Stay Cables
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu tezin amacı “Eğik kablolu köprüleri” kavramsal tasarım, sayısal hesaplama, boyutlandırma ve detaylandırma aşamaları açısından irdelemektir. Çalışmada, konunun tarihsel açıdan ortaya çıkışını ve gelişimini anlatılmış ve yapılmış bu tür köprü örneklerinin değişik değerlendirme ölçütleri açısından nasıl uygulanabilir çözümler olma niteliği taşıdıkları vurgulanmıştır. Köprü elemanlarının tanıtımı işlevleri ve bunların oluşturduğu sistemler kısaca açıklanarak bu paralelde örnek bir model geliştirilmiş, bu model üzerinde uygulama sorunlarına eğilinmeye çalışılmıştır. Statik ve dinamik modellerin oluşturulması, varsayımlar ve bu modellerin özellikleri açıklanmış ve tesir cizgileri belirlenmiştir. Bu incelemeler sonucunda kablolar, enleme ve boylama kirişleri, pilon, yardımcı ayaklar ve karayolu plakları boyutlandırılmıştır.
The focus of this thesis is to investigate “Cable Stayed Bridges” throughout conceptual design, analysis, dimensioning and detailing phases. A bridge model is developed in order to focus on some application problems rather than theoretical aspects of the concept. Some information about the assumptions, development of finite element model for static and dynamic analysis and the differences between two models along with the scheme to obtain influence are discussed. Later, convenience of preliminary dimensions of longitudinal main beams, floor beams, cables, pylons, piers, abutments and slabs are checked. Finally, general results that can be derived from this thesis are summarized and pros and cons of chosen system and element configurations are discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/12081
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
330.pdf100.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.