Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12079
Title: Farklı Deprem Yönetmeliklerine Göre Boyutlandırılan Betonarme Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Davranışlarının İncelenmesi
Other Titles: Investigation Of Non-linear Behavior Of Reinforced Concrete Structures Designed According To Various Earthquake Codes
Authors: Özer, Erkan
Oğuzhan, M. Kürşat
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Deprem Yönetmelikleri
Lineer Olmayan Teori
Betonarme Sistemler
Earthquake Codes
Non-linear Theory
Reinforced Concrete Systems
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizde ve çeşitli ülkelerde uygulanan başlıca deprem yönetmeliklerine göre boyutlandırılan orta yükseklikli betonarme yapı sistemlerinin lineer olmayan davranışları incelenmiştir. Sözkonusu deprem yönetmelikleri, özellikle eşdeğer deprem yükü yöntemi ve betonarme elemanların boyutlandırılmasında esas alınan kurallara önem verilerek, özetlenmiştir. Çalışmada, betonarme elemanların lineer olmayan davranışları açıklanmış, malzeme ve geometri değişimleri bakımından lineer olmayan sistemlerin hesabı için geliştirilen bir yük artımı yönteminin esasları ve uygulanmasında izlenen yol açıklanmıştır. Çalışmanın sayısal incelemeleri, betonarme konut ve büro binalarını temsil etmek üzere seçilen altı katlı, betonarme bir taşıyıcı sistem modeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Taşıyıcı sistem modeli önce çeşitli yönetmeliklere göre boyutlandırılmıştır. Daha sonra, boyutlandırılan sistemler lineer olmayan teoriye göre hesaplanarak deprem yükleri altındaki davranışları incelenmiş ve göçme güvenlikleri belirlenmiştir. Sonuç bölümünde, incelemenin sayısal sonuçları topluca değerlendirilmiş ve çalışmanın olası genişleme alanları verilmiştir.
In this study, the non-linear behavior of multi-story reinforced concrete structural systems designed according to various earthquake codes, currently in use in Turkey and other countries, are investigated. These earthquake codes are summarized, with special emphasis on the principles forming the basis for equivalent static earthquake load method and principles used in reinforced concrete design of structural elements. Non-linear behavior of reinforced concrete structural elements are presented and the basic principles and analysis procedure of the load increments method developed and used in this study in order to analyze the materially and geometrically non-linear structural systems, are described. The numerical investigations of the study are realized by means of a six-story reinforced concrete structural system model. The structural system is designed in accordance with various codes. Then, the designed systems are analyzed according to the materially and geometrically non-linear theory and the colapse loads are determined. In conclusion, the results obtained are evaluated and discussed. Also, proposals for future research are presented.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12079
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107.pdf181.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.