Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1201
Title: Tek Fazlı Asenkron Motorun Darbe Genişlik Modülasyonlu Aa Kıyıcısı İle Fan Uygulamaları İçin Hız Kontrolü
Other Titles: Single Phase Induction Motor Speed Contol Using Pwm Ac Chopper For Fan Applications
Authors: Yıldırım, Deniz
Bilgiç, Mustafa Murat
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: tek fazlı asenkron motor
AA kıyıcısı
Darbe Genişlik Modülasyonu
Single-phase induction motor
Pulse Width Modulation
AC Chopper
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez fan uygulamaları için bir hız kontrol ünitesi sunar. Tek fazlı sürekli kapasiteli bir asenkron motorun kaynak geriliminin efektif değerini değiştiren , darbe genişlik modülasyonlu alternatif akım kıyıcısının tasarımı ve gerçeklenmesi işlenmiştir. Bu değişken kaynak gerilimi sayesinde motorun hız kontrolü yapılmaktadır.
This thesis presents a speed control unit for fan applications. A PWM AC Chopper is modeled and realized in order to change the supply voltage of a single phase permanent-split capacitor induction motor. This variable supply gives the possibility to control the speed of the single phase induction motor.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1201
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7154.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.