Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12006
Title: Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi Ve Iso 9000 Uygulamaları
Other Titles: Total Quality Management And Iso 9000 Applications In Municipalities
Authors: Müngen, Uğur
Yıldırım, Yener
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Toplam Kalite Yönetimi
ISO 9000 Uygulamaları
Total Quality Management
ISO 9000 Applications
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bir ülkenin kalkınması ve ulusal hayat standardının yükseltilmesi, ancak mevcut kaynakların verimli kullanılması, geleceğe yönelik ciddi hedeflerin tespiti, bu hedeflere ulaşımdaki politika ve stratejilerin belirlenmesi ve topyekün kalite, verimlilik odaklı çalışmaların sağlanması ile mümkündür. Ülke kaynaklarının ciddi bir bölümünü kullanan merkezi ve yerel idarelerin kaynak kullanımındaki verimlilikleri, ülkenin ekonomik kalkınması ve hayat standardının yükseltilmesi hususunda önemli bir etkendir. ISO 9000 Kalite Güvence Sisteminin kurulması, Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin uygulanması sonucu kurulan sistem ve yapılan iyileştirme çalışmaları sonucu elde edilen kaynak tasarrufu ortaya koyulmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında da kurulabilecek bu sistemin ülke kaynaklarının kullanımında verimliliğini ne kadar fazla arttırdığını ortaya çıkarılarak, Toplam Kalite Yönetimi hedeflerinden olan çalışanların ve müşteri memnuniyetinin sağlanması gerçekleşmiştir.
Economic development and increasing the life standards in a country can only be realized by the efficient use of avaliable resources, careful target setting, policy and strategy selection to reach the targets, total quality management and efficiency-oriented work. A significant part of country resources is used by central and local authorities, so the efficiency of these authorities in resource usage is an important factor in terms of economic development and raising the life standards. As a result of the establishment of ISO 9000 Quality Insurance System in municipalities and applying Total Quality Management techniques, and following improvement processes, resource-savings are provided, and consequenyly by the establishment of this system in govermental institutions, efficiency in country’s resource usage can be raised, providing an increase in employee and customer satisfaction, which is among the objectives of Total Quality Management.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/12006
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2200.pdf11.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.