Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1199
Title: Çok Çıkışlı Forward Çeviriciler İçin Yeni Bir Kontrol Yöntemi
Other Titles: A New Control Method For Multi-output Forward Converters
Authors: Yıldırım, Deniz
Ertike, Şükrü
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Çok çıkışlı anahtarlamalı güç kaynakları
çapraz regülasyon
forward çeviriciler
forward çeviricilerin modellenmesi
multiple output switch mode power supplies cross regulation
forward converters
modeling of forward converters
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çok çıkışlı forward türü anahtarlamalı güç kaynakları için her bir çıkışın geniş bir yük aralığında birbirinden bağımsız olarak ve çok hassas bir şekilde regüle edilebildiği yeni bir kontrol yöntemi ve topoloji önerilmektedir. Önerilen çeviricinin yüksek performansta çalışması çıkışların sürekli ya da süreksiz akım kipinde bulunmalarından bağımsızdır. Önerilen yöntem n sayıda çıkışı olan bir forward çevirici için geliştirilmiştir. Çevirici n-çıkışlı olarak sürekli ve süreksiz akım kipinde çalışma durumları için modellenmiştir. Geliştirilen yöntem iki çıkışlı bir forward çeviriciye uygulanmış ve benzetim yolu ile doğrulanmıştır.
This work proposes a new control scheme and topology for precise and independent regulation of each output in multi-output forward converters with wide load variations. High performance operation of proposed converter is independent of continuous or discontinuous conduction mode operation of any output. Proposed method is developed for an n-output forward converter. n-output forward converter is modeled for both continuous and discontinuous conduction of operation. Developed method is applied to a two-output forward converter and is verified by simulations.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1199
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4800.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.