Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1197
Title: Fluoresan Lambalarda Otomatik Işık Akısı Kontrolü
Other Titles: Automatic Luminous Flux Control For Fluorescent Lamps
Authors: Yıldırım, Deniz
Otar, Orçun
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: fluoresan lambalar
elektronik balast
aydınlatma kontrolü
fluorescent lamps
electronic ballasts
lighting control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Geçtiğimiz yıllarda, aydınlatma kontrol sistemleri, enerji tüketimiyle doğrudan ilişkili olduklarından enerjinin verimli kullanılması konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, arttırılan verimlilik sayesinde enerji tüketimini azaltmayı mümkün kılabilecek, gün ışığı temelli dim edilebilen aydınlatma sistemleri önerilmektedir. Önerilen sistemde, günışığının kullanılabilir olduğu zamanlarda, aydınlatma armatürlerinin ışık çıkışları azaltılarak enerji tüketimi düşürülebilmektedir. Dim edilebilen sistemde, foto sensörler aracılığıyla gün ışığı algılanır ve algılanan duruma göre ana kontrol merkezi sistem çıkışını, arzu edilen aydınlık düzeyine göre ayarlar. Tüm kontroller, kontrolde esneklik sağlayabilen programlanabilen mikrokontrolörler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, adreslenebilir radyo frekanslı seri haberleşme protokolü sisteme daha basit kurulum ve geniş esneklik sağlar. Bu çalışma, fluoresan lamba ve balastlar hakkında temel bilgi, detaylı literatür ve piyasa araştırması, simülasyon, yapım ve deneysel gerçekleme bölümlerinden oluşmaktadır.
In recent years, artificial lighting control systems play an important role in energy saving topic that is directly related with energy consumptions. In this study, a daylight controlled dimming lighting system is proposed which enables to reduce energy consumption in terms of increased efficiency. The proposed system provides to reduce the light output and energy consumption of lighting fixtures, whenever the daylight is available. In dimming system operation, photosensors sense the available daylight level and main controller of the system adjust, the light output to reach the desired lighting level. All control actions are performed by programmable microcontrollers that bring more flexibility in control operation. Moreover, an addressable RF wireless serial communication protocol is also employes in the system operation which provides simple installation and wide control flexibility. The sections for this study includes a basic knowledge about fluorescent lamps and ballasts, a detailed literature and market search of existing systems, simulation, construction and experimental verification.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1197
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4788.pdf6.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.