Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11887
Title: Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağında Oluşan Çarpılmalar Ve Azaltma Yöntemleri
Other Titles: Distortions In Austenitic Stainless Steel Weldments And Minimization Methods
Authors: Bodur, H. Oktay
Arslan, Onur
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: çarpılma
östenit
kaynak
paslanmaz çelik
gemi gövdesi
distortion
austenit
welding
stainless steel
ship hull
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Östenitik ve süperöstenitik paslanmaz çelikler günümüzde çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Düşük sıcaklıklarda yüksek tokluk ve yüksek sıcaklıklarda yüksek korozyon direnci ve östenitik yapının çok geniş bir sıcaklık aralığında muhafaza edilebilmesi özellikle deniz suyuna maruz kalan gemilerde bu tip çeliklerin kullanımının önemini bir kat daha artırmaktadır. Ancak östenitik paslanmaz çelikler yüksek ısıl genleşme katsayısına sahip olduklarından ve bu çeliklerin kaynaklı birleştirmelerinde malzemeler bölgesel olarak yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarından, malzemede çarpılma adı verilen şekil değişikliklerinin boyutu fazla olmaktadır. Bu çarpılmalar imalat aşamasında kaynak sonrası işlemleriyle düzeltilmektedir ve zaman ve işçilik maliyeti açısından büyük problemler yaratmaktadır. Bu çalışmada östenitik paslanmaz çeliklerin kaynağı sırasında oluşan metalurjik dönüşümler ve çarpılmaların oluşum mekanizması açıklanmış olup, çarpılmaları azaltmak için kullanılabilecek yöntemlerde araştırılarak sunulmuştur. Kaynak prosesi sırasında kullanılacak yöntemlerin ve kaynak parametrelerinin doğru seçilmesi ve birleştirilecek parçaların en az seviyede çarpılma yaratacak şekilde tasarlanması kaynak sonrası işlemlerini azaltacak ve buda maliyet ve zaman açısından büyük kazanımların elde edilmesini sağlayacaktır.
Austenitic stainless steels are widely used in today’s world. High thoughness at vey low temperatures and high corrosion resistance at elevated temperatures and being stable at very large of temperature range, makes them very important especially for ships which are exposed to sea water. On the other hand, because of their high thermal expansion coefficient and during welding process they are locally subjected to high temperatures, shape changes that are called distortions and formed after welding by the shrinkage forces will be very much relative to other steel kinds. Thus, post welding operations will be very time consuming and labour costs will be high. In this study, metalugical transformations and formation of distortions are presented for welding of austenitic stainless steels. Also, distortion preventation and/or minimization methods are presented. If welding parametres and welding methods are select correctly, and if parts are correctly design for welding, post welding operations will be less. Thus, production costs and time can be reduced.
URI: http://hdl.handle.net/11527/11887
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2933.pdf6.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.