Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11885
Title: Çapak Boyutlarının Ön Dövme İşlemine Etkisinin Sonlu Elemanlar Metodu İle İncelenmesi
Other Titles: Effects Of Flash Parameters On The Pre-forging Analysis By Using Finite Element Method
Authors: Bodur, Cengiz Tahir
Başoğlu, Tahsin Barış
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: Çapak Parametreleri
Ön Dövme
Sonlu Eleman Metodu
Flash Parameters
Pre-Forge Stage
Finite Element Analysis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çapak boyutlarının sıcak dövmede ön dövme üzerine etkisi sonlu eleman metodu kullanılarak incelenmiştir. Sıcak dövme işleminin temelleri hakkında bilgi verilerek ön dövme işleminin gerekliliği örnek ürün çalışmaları ile ispatlanmıştır. Bu çalışmada sonlu eleman metodunu kullanan MSC-Superform ve MSC-Superforge programları kullanılmıştır. Örnek ürün çalışmasında bir poyra dövme parçasının hem gerçek imalatı hem de sonlu elemanlar metodu ile yapılan analizi incelenmiştir. Kullanılan sonlu eleman programları hakkında bilgi verilerek bu programlarda kullanılan parametrelerin seçiminin nasıl yapıldığı gösterilmiştir. Sonuç olarak ön dövme tasarımları yapılırken seçilecek olan çapak parametrelerinin ön dövmede kalıp ve parça üzerindeki etkileri anlatılarak tasarımcılara bir başlama noktası sunulmuştur.
In this study the effects of the flash parameters to the pre forging is investigated by using finite element method. Fundamentals of the hot forging process are described and necessity of the pre forging stage of the process is proved with case study. In the case study one forging part hub is investigated by real forging process and finite element analysis. Two FEM program, MSC-Superform and MSC-Superforge programs are used in this study. Used programs are explained briefly and parameters chosen in these programs are given. As a result, while designing pre-forge stage there is a starting point is given for designer by giving the relationships of the flash parameters with pre-forge die and piece.
URI: http://hdl.handle.net/11527/11885
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4340.pdf5.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.