Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11884
Title: Stent İmalatı Ve Plazma Nitrürlenmiş Stent Ve Malzemesinin Mekanik Ve Korozif Özelliklerinin İncelenmesi
Other Titles: Stent Manufacturing And Investigation Of The Mechanical And Corrosive Properties Of Plasma Nitridizated Stent And Stent Material
Authors: Trabzon, Levent
Arslan, Erdem
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: Stent
balon kateter
plazma nitrürleme
316L
lazerli imalat
anjiyoplasti
elektrokimyasal parlatma
pasivasyon
asitle dağlama
stent
balloon catheter
plasma nitridization
316L
laser cutting
angioplasty
electrochemical polishing
pasivation
acid pickling
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Koroner stent imalatında özellikle 316L kullanılmaktadır. 316L sahip olduğu yüksek korozyon dayanımı, yüksek süneklik ve düşük akma dayanımı gibi özellikleriyle stent imalatına daha uygun bir malzemedir. Koroner stentlerin şekillendirilmesinde en yaygın kullanılan yöntem hassas ölçülerle ve yüksek hızla kesilmelerini sağlayan lazer kesim yöntemidir. Lazer kesim sırasında nispeten kırılganlaşan stent malzemesinin yeniden sünek hale getirilmesi için stentler tavlanır. Stentlere tavlama öncesi asitle dağlama işlemi uygulanarak lazer kesim sırasında yüzeylerde oluşan oksitler temizlenir. Tavlama sonrasında stentlere elektrokimyasal parlatma işlemi uygulanır. Ardından korozyon dayanımını arttırmak için pasivasyon işlemi uygulanır. Stentin geometrisini, malzemesini ve uygulanan işlemlerin parametrelerini belirlerken hedef; imal edilen stentin istenilen mekanik, metalurjik ve biyouyumluluk için gerekli özelliklere sahip olmasını sağlamaktır. Plazma nitrürleme sayesinde, optimum özelliklere sahip stentin imal edilebileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, plazma nitrürleme tekniği kullanılarak, stent geometrisi ve imalat aşamaları değiştirilmeden farklı lezyonlar için istenen özellikler stente kazandırılabilir.
The material especially used for the coroner stent production is 316L. 316L is prefered for coroner stents due to its properties such as high corrosion resistance, high ductility and low yielding strength. Laser cutting, which allows precise and rapid processing, is the most common technique used in coroner stent production. To re-soften the stents which becomes brittle during laser cutting, annealing is applied. The oxides that forms during laser cutting are cleaned by pickling prior to annealing. Stents are subjected to electropolishing after annealing. After that, stents are subjected to pasivation to increase corrosion resistance. The object while determining the materials, heat treatments and surface treatments used in the stent manufacturing is to provide the desired mechanical, metalurgical and biocompatibility properties to the stent. We think that the stent with the optimum properties can be manufactured by the plasma nitridization. Also, by using the plasma nitridization, properties required for different lesions can be provided to the stent without changing the stent geometry and production steps.
URI: http://hdl.handle.net/11527/11884
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3653.pdf7.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.