Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11860
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErgin, Selmatr_TR
dc.contributor.authorMestani, B. Murattr_TR
dc.date2001tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-21T10:06:55Z-
dc.date.available2015-12-21T10:06:55Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11860-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, dikdörtgen kesitli flanşsız bir egzos emiş ağzı etrafındaki akış sayısal olarak modellenmiştir. Ağzın x-y ve x-z düzlemlerine göre simetrik olduğu ve emişin durgun ortamdan yapıldığı kabul edilmiştir. Akışkan sıkıştırılamaz, akış üç boyutlu ve türbülanslı olarak modellenmiştir. Egzos ağzının etrafındaki hız ve türbülans alanları hesaplanmış, elde edilen sonuçlar değişik düzlemlerde sunulmuş ve tartışılmıştır. Modellemede k- türbülans modeli kullanılmış, denklemler sonlu hacim metodu kullanılarak çözülmüştür. Hesaplanan değerler literatürde mevcut deney sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve sonuçların deneylerle iyi bir uyum içinde olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to calculate the velocity field of the flow around the rectangular and unflanged suction hood. The flow field was assumed to be symmetrical with respect to x-y and x-z planes. Exhaust hood draws air from still environment. The flow were modeled three dimensional, incompressible and turbulent and so velocity fields were obtained and the results were presented in y and z planes. Stream traces were also presented and discussed in the same planes. k- turbulence model were used and the equations were solved with finite volume method. The accuracy of the mathematical model were compared with similar numerical and experimental studies in the literature and it was found to be satisfactory.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectEgzos ağzıtr_TR
dc.subjecttürbülanslı akıştr_TR
dc.subjectnümerik hesaplamatr_TR
dc.subjectegzos sistemleritr_TR
dc.subjecthavalandırma.tr_TR
dc.subjectSuction hooden_US
dc.subjectturbulent flowen_US
dc.subjectnumerical simulationen_US
dc.subjectexhaust systemsen_US
dc.subjectventilation.en_US
dc.titleEgzos Emiş Ağzı Etrafındaki Akışın Sayısal Hesabıtr_TR
dc.title.alternativeNumerical Simulation Of The Flow Field Around The Suction Hooden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentGemi İnşaatı Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentNaval Architectureen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
982.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.