Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11845
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAköz, A. Yalçıntr_TR
dc.contributor.authorKadıoğlu, Fethitr_TR
dc.date1999tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-21T10:01:37Z-
dc.date.available2015-12-21T10:01:37Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11845-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, üç boyutlu herhangi bir geometriye sahip lineer viskoelastik kirişlerin çeşitli yükler altındaki kuazi-statik ve dinamik davranışları karışık sonlu eleman metodu ile incelenmiştir. Kayma ve normal gerilmeler için farklı viskoelastik bünye bağıntıları göz önüne alınmıştır. Alan denklemleri ve sınır koşullarından zamana bağlı türevleri ortadan kaldırmak için Laplace-Carson dönüşümü kullanılmıştır. Gâteaux diferansiyeline dayalı sistematik bir biçimde viskoelastik Euler-Bernoulli ve Timoshenko kirişleri için dönüşmüş Laplace-Carson uzayında yeni fonksiyoneller elde edilmiştir. Fonksiyoneller geometrik ve dinamik sınır koşullarını da içermektedir. Bu fonksiyonellere varyasyonel metodları uygulayarak ve lineer şekil fonksiyonlarını kullanarak viskoelastik kirişler için sonlu eleman matrisleri açık bir formda elde edilmiştir. Bu sonlu eleman formülasyonunda değişken eğilme rijitliği de dikkate alınmıştır. Sayısal ters dönüşümler için Schapery, MDOP, Dubner&Abate ve Durbin metotları kullanılmıştır. Sayısal ters Laplace dönüşümüne özel dikkat gösterilerek incelenmiştir. Geliştirilen metodun performansı, bir çok problem çözülerek test edilmiştir. Çeşitli viskoelastik modeller ele alınarak kuazi-statik ve dinamik davranışlarının sayısal sonuçları sunulmuştur. Literatürde verilen örneklerle karşılaştırıldığında sonuçların uyumlu olduğu gözlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, thequasi-static and dynamic response of a linear viscoelastic beams which has general geometry in three dimension, under any forces are studied by mixed finite element method. The viscoelastic properties are considered for both shear and normal strains. In order to remove time derivatives from governing equations and boundary conditions the method of the Laplace-Carson transform isutilized. In the transformed Laplace-Carson space new functionals have been constructed for viscoelastic Timoshenko beam and Euler Bernoulli beams through a systematic procedure based on the Gâteaux differential. The functional also contain both the geometric and the dynamic boundary conditions. Applying the variational methods to this fuctionals and using linear shape function finite element matrix for viscoelastic beams are obtained in an explicit form. In this finite element formulationalso variable bending rigity is considered. For the numerical inverse transform Schapery, MDOP, Dubner&Abate and Durbin methods are used. The special attension is given to the numerical inverse of Laplace transform. The performance of the method is tested through various problems. The numerical results for quasi-static and dynamic responses of several viscoelastic models are presented. The comparision of the results with the examples given in the literature was in good agreement.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectViskoelastik Kiriştr_TR
dc.subjectSayısal Ters Laplace Dönüşümütr_TR
dc.subjectSonlu Elemantr_TR
dc.subjectViscoelastic Beamen_US
dc.subjectNumerical Inverse Laplace Transformen_US
dc.subjectFinite Elementen_US
dc.titleViskoelastik Çubukların Kuazi-statik Ve Dinamik Analizitr_TR
dc.title.alternativeQuasi-static And Dynamic Analysis Of Viscoelastic Beamsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentStructural Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1032.pdf12.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.