Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11842
Title: Dış Kenarlardaki Kolon-kiriş Birleşimlerinin Düşey Ve Deprem Yükler Altında Analiz Ve Tasarımı
Other Titles: The Gravity And Seismic Analysis And Design Of Beam-column Joints
Authors: Boduroğlu, Hasan
Bakır, Pelin Gündeş
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Kolon-kiriş birleşimleri
kesme dayanımı
basınç çubuğu-gergi modeli
tasarım denklemi
göçme modları
Beam- column joints
shear strength
strut and tie model
design equation
failure modes
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada üç orijinal yöntem önerilmiştir. Bunlardan birincisi, dış kenarlardaki kolon-kiriş birleşimlerinin kesme dayanımlarının belirlenmesi için yeni bir tasarım denklemidir. İkinci olarak dış kenarlardaki kolon-kiriş birleşimleri için bir basınç çubuğu-gergi yöntemi geliştirilmiştir. Üçüncü olarak, birleşimlerin göçme tiplerini belirleyen bir metodoloji geliştirilmiştir. Geliştirilen üç yöntem de çok sayıda kolon-kiriş birleşimi deneyinden oluşan bir veri-tabanı üzerinde uygulanmış ve yöntemlerin üçünün de mühendislik açısından yeterli yakınsaklığı sağladığı görülmüştür. Yukarıda sözü edilen üç yöntemden ayrı olarak, mekaniğin prensipleri dış kenarlardaki kolon-kiriş birleşimlerine uygulanmış, gerilme ve deformasyon analizinden elde edilen bulgular, yazar tarafından önerilen iki model ve tasarım denklemi ile karşılaştırılmış ve mekaniğin prensiplerinden elde edilen bulguların, önerilen modellerle tam uyumlu olduğu görülmüştür.
This thesis has three original contributions. The first is the proposal for a new design equation for predicting the shear strength of monotonically loaded exterior beam-column joints. The second, is the proposal for a new strut and tie model. The third is the proposal for a new methodology for predicting the failure modes of monotonically loaded exterior beam-column joints. All of the three methodologies are applied on an experimental database of exterior beam-column joints and the results have shown that the proposed methodologies give accurate predictions of the failure loads, modes and shear strengths. The author has also applied the established principles of mechanics on exterior beam-column joints and the results have shown that the proposed methodologies are also in agreement with the established principles of joint mechanics.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11842
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1312.pdf14.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.