Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11788
Title: 1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’teki Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Ve Çok Katlı Çelik Yapının Bu Yöntemle Analizi
Other Titles: Equivalent Earthquake Loading Method In Written Regulations And The Analysis Of Multi Floor Steel Structure By This Method Which Will Be Built In Disaster Regions Of Year 1998
Authors: Arda, T. Seno
Kaya, Veysel
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: 1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi
Çok katlı çelik yapı
Metraj
Specifications for Structures to be built in Disaster Areas amended on 2.7.1998
Equivalent Seismic Load Method
Multi-storey steel structures
Quantity surveying
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Yapılan çalışmanın amacı, 1998 yılında yürürlüğe giren ‘Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’deki kavram ve kabuller ile bu yönetmelikte yer alan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin ayrıntılı olarak incelenmesi ve bu yöntemin çok katlı bir çelik yapı örneği kullanılarak irdelenmesidir. Çalışmada 1998 Deprem Yönetmeliği’nde yer alan yeni kavram ve tanımlarla ilgili bilgiler verildikten sonra bu yönetmeliğin içerdiği Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, hesap kuralları bakımından incelenmiştir. Bu incelemenin ışığı altında çok katlı bir çelik yapı örneği, söz konusu Deprem Yönetmeliği’ne ve içerdiği Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi esas alınarak yatay ve düşey yüklere göre analiz edilmiş ve yapıya ait taşıyıcı elemanlar boyutlandırılmıştır. Son olarak, yapısal elemanlar için ayrı ayrı metraj yapılmış ve bu elemanların tüm yapı ağırlığına oranları hesaplanmıştır.
The purpose of this study, is to examine concepts assumptions and Equivalent Seismic Load Method in Specifications for Structures to be Built in Disaster Areas amended on 2.7.1998 in detailed way and to investigate the behavior of a multi-storey steel structure using this method. In the study, after the knowledge has been given about new concepts and descriptions, Equivalent Seismic Load Method in New Turkish Earthquake Design Code has been investigated from point of seismic design rules. Under this investigation the multi-storey steel structure was analyzed according to Equivalent Seismic Load Method with respect to lateral and vertical loads and then structural members of the building was given diamentions. Finally, quantity surveying was made for each structural member. The ratio at the weight of the each structural members to total weight of the building has been calculated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/11788
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1102.pdf4.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.