Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11777
Title: Yatay Yük Altında Bina Döşemeleri İçin Rijit Diyafram Modelinin Uygunluğunun İncelenmesi
Other Titles: The Suitability Of Rigid Diaphragm Assumption For Floors Of Buildings Subjected To Lateral Loads
Authors: Kumbasar, Nahit
Acun, Bora
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Rijit diyafram
Sonlu elemanlar
Döşeme
Rigid Diaphragm
Finite Elements
Slab
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, yatay yük etkisi altındaki yapıların çözümlemesinde yaygın olarak kullanılan, döşemeler için rijit diyafram kabulünün uygunluğunu araştırmak amacıyla, döşeme kalınlığının değişen değerleri için, kat yüksekliğinin değişen değerleri için, döşemede boşluklar bulunması durumu için, planda girinti ve çıkıntılar bulunması durumu için ve çeşitli perde yayılımları için oluşturulan on yedi ayrı yapı modelinde, döşemede rijit diyafram ve sonlu eleman modelleri kullanılarak çözümlemeler yapılmıştır. Çözümlemeler sonucunda son kat döşemeleri üzerinde seçilen tipik düğüm noktalarında y doğrultusundaki yerdeğiştirme değerleri bulunmuştur. Bulunan bu değerler kullanılarak iki ayrı model arasında oluşacak bağıl hata oranları hesaplanmıştır. Çözümleme SAP2000 ve ANSYS programları kullanılarak yapılmıştır. Böylelikle çıkan sonuçların iki program yardımıyla da kıyaslanması sağlanmıştır.
In this study, in order to investigate the suitability of the rigid diaphragm assumption for floors of buildings subjected to lateral loads, some analyses carried out for the cases of; varied values of story height, varied values of slab thickness, openings in slab, different positioning of shear walls in the floor plans and irregular plans. Totally, seventeen building models constructed and at each building rigid diaphragm model and finite element model of floors are analyzed respectively. From these analyses, the lateral deflections at y direction are obtained for selected nodes on the top floor. By the help of these deflection values, a relative error percentage between two models is calculated. Two different computer programs, SAP2000 and ANSYS, are used for analyses and results are also compared for these two different programs.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11777
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
773.pdf12.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.