Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11728
Title: Ankara – Eskişehir Yeni Demiryolu Hattı Alt Yapısının Değerlendirilmesi
Other Titles: The Evaluation Of Earthworks Of Ankara – Eskisehir New Railway
Authors: Öztürk, Zübeyde
Gürbüzer, Tolga
Ulaştırma Mühendisliği
Transportation Engineering
Keywords: Demiryolu
Toprak İşleri
Alt Yapı İşleri Yapım Esasları
Yüksek Hızlı Tren
UIC 719-R
TCDD
Rehabilitasyon
İyileştirme.
Railway
Infrastructure
Earthworks Construction Methods
High Speed Train
UIC 719-R
TCDD
Rehabilitation.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında, Ankara – Eskişehir Yeni Demiryolu Hattı projesine ait geçki projelendirme ve alt yapı işleri yapım kriterleri tanımlıyor olmakla birlikte bu projede kullanılan farklı standartların karşılaştırması yapılmaktadır. TCDD Demiryolu alt yapı şartnamesi alt yapı işleri yapım esasları Kara yolları Yollar Fenni Şartnamesi ne göre hazırlanmıştır. Yolar fenni şartnamesine göre demiryolu inşaatı yapılması beraberinde bazı zorluklar ve karışıklıklar getirmektedir. Avrupa ülkelerinin çoğunun benimsediği UIC ( Uluslararası Demiryolları Birliği ) 719-R sayılı şartnamesinde demiryollarında kullanılacak altyapı işleri esasları bulunmaktadır. Bu iki şartnamenin detaylı karşılaştırmasının yapılarak karışıklıklara engel olmak bu tezin hedeflerindendir. Bu tarz demiryolu projelerinde UIC şartnamesinin kullanılması ile ortaya çıkan sorunların asgariye indirgeneceği sonucuna varılmıştır.
This Thesis try the describe the project of Ankara – Eskisehir New Railway alignment design and soil works, earthworks of this project infrastructure, also compare the criteria of soil works of railways specifications. In this project infrastructure specification says that the soil works will be done according the KGM – Turkish state Road Authority earthwork specification for roads. But using this specification gives some difficulties. In Europe the UIC union Railways committee specifications are used for railways. The aim of this thesis is to find out best specifications for railways. To use the UIC specification for railways constructions will help to have fewer problems is the result of the thesis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/11728
Appears in Collections:Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3502.pdf6.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.