Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11623
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKınacı, Cumalitr_TR
dc.contributor.authorYazgan, Mustafa Saittr_TR
dc.date2001tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-17T13:48:31Z-
dc.date.available2015-12-17T13:48:31Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11623-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye’de tarımsal mücadele amaçlı olarak yaygın olarak kullanılan endosülfanın, içme suyu ve doğal sulardan ozon oksidasyonu ile giderilmesi incelenmiştir. Endosülfanı oluşturan alfa ve beta endosülfan izomerlerinin pH, sıcaklık ve ozon dozu gibi faktörlere karşı benzer reaksiyonlar verdikleri görülmüştür. Oksidasyon hızının artan ozon dozu ve sıcaklıkla birlikte arttığı, artan pH derecelerinde ise azaldığı tespit edilmiştir. Genel olarak beta izomerinin, alfaya göre % 25 daha hızlı okside olduğu görülmüştür. Oksidasyon sonucu yarılanma ömürleri alfa izomeri için 15.82 ile 35.06 dakika arasında, beta izomeri içinse 12.88 ile 27.33 dakika arasında değişmiştir. Reaksiyonlar genel olarak yalancı birinci derece kinetiğine uymaktadır. Dolayısıyla genel reaksiyon ifadesi şeklinde yazılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study ozone oxidation of endosulfan, extensively used pesticide for crop protection in Turkey, and its removal from natural and drinking water was studied. Two isomers of endosulfan, alfa and beta endosulfan, gave the same reactions for the parameters of pH, temperature and ozone dosage. Reaction rates increased with increasing temperature and ozone doses and decreased with increasing pH degrees. Beta isomer had % 25 higher oxidation rates than alfa isomer in general. The half lifes of alfa isomer were between 15.82 and 35.06 minutes while those of beta isomer were between 12.88 and 27.33 minutes. The pseudo-first order reaction kinetics best fit the endosulfan oxidation and it can be written as:en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science And Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectEndosülfantr_TR
dc.subjectOksidasyontr_TR
dc.subjectOzontr_TR
dc.subjectPestisittr_TR
dc.subjectEndosulfanen_US
dc.subjectOxidationen_US
dc.subjectOzoneen_US
dc.subjectPesticideen_US
dc.titleEndosülfanın Sulardan Ozon Oksidasyonu İle Giderilmesitr_TR
dc.title.alternativeRemoval Of Endosulfan From Water By Ozone Oxidationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
448.pdf7.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.