Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11619
Title: Tavşanlı-ömerler Yıkanmış Linyit Kömürlerinin Yarıkoklaştırma Ve Manyetik Ayırma Metodu İle İki Kademede Zenginleştirilmesi
Other Titles: Cleaning Of Tavşanli-ömerler Washed Lignitic Coals By Two-stage Of Semicoking And Magnetic Separation Methods
Authors: Önal, Güven
Renda, Dündar
Cevher Kömür Hazırlama ve Değerlendirme
Mineral and Coal Processing
Keywords: Yarıkoklaştırma
manyetik ayırma
kükürtten arındırılma
semicoking
magnetic separation
desulfurization
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu araştırmada, yarıkoklaşmayı izleyen manyetik ayırma ile, linyit kömüründen temiz katı yakıt eldesinin ve kükürtten arındırılmanın mekanizması açıklanmaktadır. Linyitte bulunan piritik kükürt, uygun koşullarda gerçekleştirilen ısıl işlem sonucunda, manyetik özellik taşıyan pirotin haline dönüşürken elementer kükürt de kömürdeki organik madde ile tepkimeye girerek ikincil organik kükürtü meydana getirmektedir. Isıl işlemden sonraki yüksek alan şiddetli manyetik ayırma ile pirotin etrafında kümelenen ikincil organik kükürt manyetik üründe toplanmaktadır. Bu bulgu, kimyasal analiz ve elektron mikroskop görüntüleri ile kanıtlanmıştır. Elde edilen temiz yakıtta, toplam kükürt % 1.27, organik kükürt % 1.06, kül % 8.5 değerlerine düşmekte, üst ısıl değer 6727 Kcal/kg’a yükselmektedir.
In this study, the mechanism of desulfurization of a lignitic coal sample through semicoking followed by magnetic separation is investigated with the aim of producing clean coal. Pyritic sulfur in lignite is converted to pyrrthotite at moderate temperatures, while elemental sulfur reacts with the organic compounds in coal to form secondary organic sulfur. Magnetic product obtained from the magnetic separation of semicoked sample shows secondary organic sulfur aggregated around pyrrthotite. This finding was confirmed by chemical analysis and SEM photographs. The clean coal obtained out of this process yields 1.27 % total sulfur, 1.06 % organic sulfur, 8.5 % ash with a calorif value of 6727 Kcal/kg.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/11619
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1187.pdf7.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.